04. 05. 2022

Poďakovanie dobrovoľníkom

ČAS DAROVANIA SA NIKDY NIE JE STRATENÝ

Vôľa darovať kus dobra, času a seba, inými slovami stať sa dobrovoľníkom, je skvelá a obohacujúca skúsenosť v akomkoľvek úseku života. Potvrdzujú to aj dobrovoľníci prichádzajúci do Diecéznej charity Žilina, z ktorých sa tešíme… aj pozývame do ďalšej spolupráce.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám najmä v posledných týždňoch intenzívne pomáhali zmierňovať utrpenie núdznych ľudí, či už prichádzajúcich z Ukrajiny, ale aj našich ohrozených skupín. Dnes sme poďakovali aspoň niektorým z nich, ktorí mohli prísť osobne na Charitu. Trávili sme s nimi príjemný čas zdieľania, hodnotenia, občerstvenia na tele aj duši. Katka pripravila malú aktivitku s možnosťou vyjadriť, čo znamená slovo dobrovoľníctvo a charita. Vzájomné zdieľanie rôznych pohľadov bolo pre nás všetkých veľkým obohatením.Návrat späť