18. 07. 2022

Farská charita Bytčica zorganizovala Farský deň

V Bytčici sa 5. júla konal už ôsmy ročník očakávaného farského dňa, ktorý organizuje
miestna farská charita.
Občania si sviatok sv. Cyrila a Metoda už ani nevedia predstaviť inak, ako v družnej atmosfére spoločenstva, súťaží a dobrého jedla.
Po slávnostných svätých omšiach ich čakali chutné plnené špekáčiky, guláš, kofola, ovocie, koláče a najmä priateľské prijatie organizátorov. Deti sa mohli zapojiť do súťaže, s ktorou pomáhali mladí animátori a vyhrať hru a diplomy.
Hostí neskôr čakal biblický kvíz, ktorí si pripravili ženy z biblického spoločenstva.
Celý deň sa niesol v duchu vďačnosti. Pán farár verejne ocenil a odmenil obetavú službu miništrantov, Charita darcov a dobrovoľníkov a občania farskú charitu. Najväčšou odmenou však bolo teplo spoločenstva, ktoré spojilo deti,
dospelých, kňazov a farníkov, Obecný úrad Lietavská Lúčka i poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí tiež podporili túto obľúbenú akciu. Ani nepriaznivé počasie nepokazilo pekný deň, o čom svedčí aj 95 ks
zjedených špekáčikov a 100 l gulášu!
Milá Farská charita Bytčica, nech vás Pán Boh požehnáva aj naďalej v dobrom diele, ktoré je budované s láskou k blížnemu, súdržnosťou s občanmi a s vytrvalosťou v modlitbe.


Návrat späť