06. 10. 2023

Duchovná obnova farských charít 2023

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska… (Kor 13, 13)
 
Farské charity sú dôležitým svedectvom Kristovej lásky prejavenej v službe. Aby sme sa však mohli v tejto službe darovať, musíme najskôr sami načerpať, nechať sa vyučovať, nechať sa viesť…
V sobotu 23. 9. sme sa stretli na duchovnej obnove farských charít, aby priniesla ovocie v našich životoch, aby sme sa povzbudili, poslinili vzťahy, aby sme mali čo prinášať ďalej núdznym… aby sme nezabudli, že v materiálnej pomoci, peknom slove, záujme o núdzneho im chceme darovať viac… Vieru, nádej, lásku.
Vyučovaním nás sprevádzalo spoločenstvo Otrhanko pod vedením vdp. Slávka Trnku. Súčasťou bola sv. omša, adorácia, Korunka BM a spoločný čas pri kotlíkovom guláši a zdieľaní v skupinkách.
„Aj napriek upršanému počasiu sme prežili sobotu plnú hrejivého svetla.
Veľká vďaka." (Katka, FCH Ladce)
„Ďakujeme za všetkých, ktorí prišli a svojou prítomnosťou obohatili celé spoločenstvo." (Zuzka, DCHZA)Návrat späť