20. 12. 2022

Posvätenie nové oltára v Červenom Kameni

Žilinský biskupa Mons. Tomáš Galis posvätil 6.12.2022 v Červenom Kameni nový oltár, ambonu a krstiteľnicu. 
Udialo sa tak presne v deň 227. výročia konsekrácie Farského kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Celá farnosť zhromaždená okolo Kristovho oltára slávila Eucharistiu spolu s diecéznym biskupom a s prítomnými kňazmi.

Otec biskup v homílii vyzdvihol jedinečnosť tejto slávnosti, vysvetlil význam chrámu a symboliku pomazania oltára posvätným olejom a spálenia voňavého kadidla. Upozornil na dôležitosť chvíle, ktorej boli všetci svedkami. Povzbudil veriacich, aby vždy hojne prijímali Krista, ktorý sa sprítomňuje práve na oltári.

Veriaci a deti, oblečení do dobových krojov, okrášlili túto svätú omšu a aj takýmto spôsobom poďakovali predchádzajúcim generáciám za to, že bol v obci postavený kostol.

Nakoľko 6. decembra bola aj spomienka na sv. Mikuláša, otec biskup mal pre všetky deti pripravenú sladkú odmenu.

Po svätej omši poďakovala p. starostka otcovi biskupovi za vzácnu návštevu. Úprimné Pán Boh zaplať patrí i všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o inštalovanie liturgických zariadení.Návrat späť