Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)  ...
Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období) Cesta radosti - Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)
Boh s nami (Slávnosť Najsvätejšej Trojice)  ...
Boh s nami (Slávnosť Najsvätejšej Trojice) Cesta radosti - Boh s nami (Slávnosť Najsvätejšej Trojice)
Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)
Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa) Cesta radosti - Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)
Majte záujem o ľudí! (Šiesta veľkonočná nedeľ ...
Majte záujem o ľudí! (Šiesta veľkonočná nedeľa) V súvislosti s nastávajúcou slávnosťou Ježišovho nanebovstúpenia mi prišla na um otázka, že o čom by som písal, keby mal byť toto môj posledný text. 
Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)  ...
Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa) Cesta radosti - Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
Strana 2 z 81