27. 10. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Prikázanie svedectva (30. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha
Dve témy sa mi núkajú z biblických čítaní liturgie tejto nedele.
Prvá súvisí s najväčšími prikázaniami. Text z Knihy Exodus hovorí o konkrétnych prejavoch lásky k blížnemu – takých, aké boli pálčivé a aktuálne v tej dobe. Aké by svätopisec zdôraznil dnes?... Je zaujímavé, že odpoveďou na toto čítanie je žalm a responzórium, ktoré vyjadrujú lásku k Bohu. Myslím, že tým je veľmi dobre vystihnutá dôležitá myšlienka – láska k Bohu sa verifikuje láskou k blížnemu. A zároveň je vyznaním – milovať blížneho tak, ako to požaduje Písmo, môžem len vtedy, ak Boh je moja sila, opora, pomoc, moje útočište, môj osloboditeľ, štít, ochranca (pozri Ž 18, 2 – 3).
Evanjelium, v ktorom Ježiš hovorí, ktoré prikázanie je najväčšie, má opačné poradie. Pochopiteľne – veď príkaz milovať Boha je určite prvý. No nedá sa uskutočniť bez toho druhého – bez lásky k blížnemu. „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí" (1 Jn 4, 20).
Je na každom z nás, ako tieto prikázania dennodenne uskutočňujeme, primerane svojmu postaveniu, osobnej situácii. Len nech sa nikto neskrýva pred svojím blížnym!
Druhá téma vo mne vzbudzuje otázku: Čo sa hovorí či niekedy v budúcnosti bude hovoriť o našej farnosti či diecéze? Bude niekto, kto bude s vďakou a nadšením spomínať na našu vieru, na naše obrátenie a odmietnutie modiel našej doby? Bude niekto hovoriť, ako sme inej farnosti či diecéze pomohli prísť bližšie k Bohu a vernejšie mu slúžiť? To všetko sú otázky, ktoré prináša Pavlov Prvý list Solúnčanom. A s nimi sa vynára ďalšia: Čo potrebujeme urobiť, aby náš život viery bol svedectvom pre iných?
Odvrátiť sa od modiel, postaviť Boha na prvé miesto a tak slúžiť blížnym, aby to vyvolalo obrátenie mnohých. To je cesta. Neraz mám dojem, že sa ešte stále držím(e) modiel.
Bože, zriekam sa dnes modly úspechu, strachu, obáv, nezáujmu o iných (doplň svoje modly) a staviam ťa na prvé miesto. Ako mám dnes prejaviť lásku blížnemu, ktorého mi v tejto chvíli kladieš na srdce?

Na stiahnutie

29. 10. 2023.docNávrat späť