09. 02. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Chcem! (6. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Chcem! (6. nedeľa v Cezročnom období)

Ježiš povedal: „Chcem!" Konal s mocou.

Aj my sme povolaní konať s rovnakou mocou. Dostali sme ju pri krste a stále ju máme k dispozícii. No zabudli sme na to alebo nám to nikto nikdy nepovedal.

Ježiš žije v nás. Duch Svätý v nás pôsobí. Ich moc sa nezmenila. Tak prečo dnes živoríme a nevidno všade v živote kresťanov divy a znamenia? Lebo nevieme, že tak máme konať. Lebo sa bojíme tak konať. Lebo si myslíme, že to iní majú konať s mocou.

Všimnime si, akú odpoveď na texty o malomocenstve nám v žalme dáva Cirkev: Boh nás zahŕňa radosťou zo spásy. Pričom spása neznamená len vykúpenie pre večný život, ale aj záchranu v nebezpečenstve života, uzdravenie zo smrteľnej choroby, múdre slová pred prenasledovateľmi... Konanie s mocou prináša radosť do života zachránených, ale aj do života toho, kto s mocou koná, lebo ho uisťuje, že Boh žije v ňom.

Od svojej operácie sa občas s mocou pokúšam konať. Aj v sebe však stále cítim brzdu, ktorá ma obmedzuje: „Naozaj smiem?" Čakám, že Boh ma v tom povedie a ukáže cestu, ktorá bude pre spásu a radosť mnohých.

Dôležité je, aby konanie s mocou malo jediný cieľ: „Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, ... aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím, jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí" (Kol 1, 27 – 29).

Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie" (Jn 14, 12). Toto povedal Ježiš. Vlastne to on uzdravuje, vyslobodzuje, zachraňuje... Ale „mocou, ktorá pôsobí v nás" (Ef 3, 20). Nie nezávisle od našej vôle, ale s naším súhlasom a osobným angažovaním.

Skúšajme to. Raz sa v nás bariéra prelomí a opäť sa budú diať divy a znamenia pre záchranu mnohých.


Na stiahnutie

11. 2. 2024.docNávrat späť