07. 07. 2024

Nauč nás modliť sa Otče náš

Prvú júlovú sobotu sme sa opäť stretli na fatimskej slávnosti v Rajeckej Lesnej. 
Otec Martin Danišek, farár v Skalitom, predniesol katechézu o modlitbe Otče náš. Môžete si ju prečítať v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo vypočuť v našom podcaste.
Minulý mesiac sme pozvali rodiny, aby nám poslali obrázky alebo fotografie rodiny pri slávnostnom nedeľnom obede. Z emailov sme napokon vyžrebovali obrázok Natálky Lietavcovej z Rajeckej Lesnej, ktorá si prevzala odmenu osobne.
Na júl máme tip na ďalšiu aktivitu. V Rajeckej Lesnej sme uvažovali nad Modlitbou Pána, v ktorej prosíme o každodenný chlieb. Nie len pre seba, ale aj preto, aby sme sa oň mohli deliť s druhými.
Upečte spoločne chlieb (ak je to pre vás náročné, tak koláč) a niekoho ním obdarujte, napríklad susedov, starých rodičov, priateľov. A pošlite nám fotografiu, prípadne aj príbeh, ktorý ste pri darovaní chlebíka zažili. Naša adresa je sutaz@dcza.sk. Vyžrebovaných oceníme pri augustovom stretnutí.
Návrat späť