17. 05. 2023

Vyhodnotenie diecéznej súťaže

Vyhodnotenie diecéznej súťaže o najlepšie „Katedrálne" cukrárenské a pekárenské výrobky.

Dňa 13.5.2023 hodnotiaca komisia rozhodla o vyhodnotení súťaže.

Do súťaže boli predložené 2 výrobky v kategórii pekárenský výrobok, 22 výrobkov v kategórii cukrárenský výrobok. Porota s veľkým uznaním zhodnotila predložené výrobky, či v po stránke zachytenia témy súťaže a originálnosti prevedenia výrobkov, či po stránke vzhľadu výrobkov a ich chuti a kvality. Z uvedeného dôvodu bolo náročné vybrať najlepšie výrobky. Porota rozhodla o nasledujúcom poradí výrobkov.

Kategória: I. pekárenský výrobok.

V kategórii pekárenský výrobok sa porota rozhodla vzhľadom na počet a predložené výrobky udeliť iba 3. miesto výrobku s názvom Trojkríž zo syrového cesta od pani Veroniky Jurkovičovej z Oščadnice.


Kategória: II. cukrárenský výrobok.

V kategórii cukrárenský výrobok sa odborná porota vzhľadom na počet a kvalitu výrobkov rozhodla udeliť 1.,2.
a dve tretie oceňované miesta.

Výsledky kategórie:

 
1. miesto: Medovník Katedrály Najsv. Trojice 2. miesto: Plnený medovník
Patrícia Kobzáková, Raková Stretko žien, Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto
3. miesto: Mandľové sušienky s čokoládou 3. miesto: Medovníková kazeta so srdiečkami
a Slivkovým lekvárom - Lenka Kubušová, LABORE, n.o., Rajec SOU Obchodu a služieb Púchov

Zloženie poroty:

Mgr. Jozefína Zaukolcová, SOŠ obchodu a služieb Púchov, predsedkyňa poroty,
Mgr. Viera Hýllová, Hotelová akadémia Žilina,
Mgr. Jana Pišteková, SOŠ obchodu a služieb Čadca,
Mgr. Jozef Abafi, umelecký pracovník,
Mgr. Ing. Peter Dubec, ekonóm Žilinskej diecézy.

Kritéria hodnotenia výrobkov:

A. Originálnosť výrobku a vystihnutie témy. B. Vzhľad výrobku. C. Chuť a kvalita výrobkov.

Prezentácia výrobkov - možnosť prezretia predložených výrobkov:

23. až 26. 5. 2023 a 28.5.2023 od 8.00 do 17.00 hod. v aule Diecézneho centra Žilinskej diecézy, Jána Kalinčiaka 1, Žilina.

V rámci výstavy výrobkov bude prebiehať súťaž o najlepší výrobok na základe hlasovania návštevníkov prezentácie. Najlepšie hodnotený výrobok ako aj traja vylosovaní hlasujúci budú odmenení.

Srdečne Vás pozývame!

Ďalšie výrobky Vám v najbližšie dni taktiež priblížime na našej web stránke www.dcza.sk.
Návrat späť