Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu: Jednoduchosť

Minulý týždeň sme s manželkou boli v Ríme. Ako správni pútnici sme prešli bránami všetkých štyroch veľkých bazilík s túžbou
Naša Žilinská diecéza 2/2016
Úmrtie - Mons. Stanislav Belák
Diakonská vysviacka: Marek Zawojski
Na konci vianočného obdobia, v predvečer sviatku Krstu Pána, otec biskup Tomáš Galis, 9. januára 2016, v Katedrále Najsvä ...
Úmrtie - Mons. Stanislav Belák
V duchu kresťanskej nádeje a viery vo večný život oznamujeme, že v sobotu dňa 6. februára 2016 si Pán života povolal ...
Slávnostné ukončenie Roka zasväteného života
2. februára 2016 sa vo Farnosti Žilina-Saleziáni uskutočnilo slávnostné ukončenie Roka zasväteného života ...
24 hodín pre Pána
Otec biskup Tomáš Galis povzbudzuje veriacich, aby sa zapojili do adorácie 24 hodín pre Pána, ktorú inicioval Svätý Otec Fra ...
Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux
Telesné pozostatky jednej z najväčších svätíc dnešnej doby prichádzajú aj na Slovensko. Relikvie tejto svätej karmelitá ...
Novoročný koncert vo Vrútkach
Po troch mesiacoch od posledného koncertu, ktorým sme oslávili 110-te výročie postavenia nášho krásneho chrámu,
Brána milosrdenstva v Dubnici nad Váhom
Na tretiu adventnú nedeľu 13. decembra 2015 bola otvorená Brána milosrdenstva vo Farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váh ...
Adventné 24x7
príprava srdca na narodenie Lásky. Jednou z foriem adventnej prípravy na Vianoce – na príchod Ježiša, ktorý je Svetlom sveta ...
Informačný list a spovedanie pred Vianocami 2015 v Žiline
Spovedanie pred Vianocami 2015 v Žiline
Ľudové misie vo Farnosti Vrútky
V dňoch od 28. novembra do 6. decembra 2015 sa uskutočnia Ľudové misie vo Farnosti Vrútky. Ľudové alebo inak na ...
Venujte 2 % z dane pre Diecéznu charitu
 Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služi ...
25 rokov obnovenej činnosti charity na Slovensku
Dňa 21. januára 1991, po páde totality, obnovila oficiálne charita svoju činnosť zaregistrovaním stanov Slovenskej katolíckej char ...
Polievka pre bezdomovcov
Tak ako každý rok i tento sme vstúpili do obdobia zimy. Človek so strechou nad hlavou a teplom domova si to nie vždy byt ...
Ďakovali sme za rok 2015
V pondelok 7. decembra 2015 sa stretli zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina, aby spoločne ďakovali Bohu za u ...
Podpora služby charity na 1. adventnú nedeľu
S prvou adventnou nedeľou je tu možnosť znova podporiť službu charity. Pri tejto príležitosti adresoval riaditeľ 
Na Gymnáziu Kráľovnej pokoja sa plesalo
Celá akcia prebehla vo veľkom štýle. Zúčastnení žiaci, učitelia a bývali absolventi sa skvele zabávali.
Testovanie 5 bolo pre žiakov úspešné
Žiaci 5. ročníka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline dosiahli výborné výsledky v Testovaní 5 - 2015
Lyžiarsky a snowboardový kurz - Hor sa na svah!
Deviataci a ôsmaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového kurzu v dňoch 18 ...
Rozlúčka so starým rokom v Spojenej škole Kráľovnej pokoj ...
Vianočné akadémie Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline sa aj tento rok niesli v ...
Súťaž v riešení SUDOKU 2015
V Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Žilina žiaci súťažili v riešení SUDOKU.
Vianočná akadémia - program plný hudby, spevu, tanca a rad ...
Telocvičňa Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa premenila na kultúrny stánok, kde deti bavili rodičov.
Chceme (sa) učiť nemecky!
Žiaci Gymnázia Kráľovnej pokoja a Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa zúčastnili aktivity FFKU v Ružomber ...
Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu: Jednoduchosť
Minulý týždeň sme s manželkou boli v Ríme. Ako správni pútnici sme prešli bránami všetkých štyroch veľkých bazilík s túžbou ...
Zamyslenie na 5. cezročnú nedeľu: Veľkosť malosti
Paradox bezvýznamnosti a zároveň dôležitosti sprevádza celý život veriaceho človeka. Napríklad naše dobré skutky – aj tie n ...
Zamyslenia na 4. cezročnú nedeľu: Konflikt z lásky
Myslím si, že situácia v Nazarete musela byť veľmi vážna, keď Ježiš neváhal spôsobiť konflikt.
Zamyslenie na 3. cezročnú nedeľu: Ponuka
Chcem ti dnes predložiť dva texty. Jeden z nich ti môže zmeniť život.
Zamyslenie na 2. cezročnú nedeľu: Máš kamaráta?
Keď som sa včera s manželkou rozprával o tom, čo chcem napísať, hovoril som jej, že tentoraz mi je ľúto, že to nie je audio nahráv ...
Zamyslenie na nedeľu Krst Krista Pána: Sluha
Skús sa dnes porozprávať s Pánom Ježišom o jeho krste. Možno takto: Pane Ježišu, prečo si sa dal pokrstiť Jánovi?
Zamyslenie na 2. nedeľu po Narodení Pána: Niet inej cesty
Je zaujímavé, že Cirkev nám v priebehu desiatich dní až tri razy ponúka rovnaké evanjelium – prológ Jánovho evanjeli ...
Krížová cesta
Farnosť Terchová, Obec Terchová a Centrum pre rodinu a mládež n.o., Vás pozývajú na krížovú cestu,
Biblické katechézy Jozefa Šelingu o Božom milosrdenstve
Počas pôstneho obdobia ponúka riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline Jozef Šelinga pravidelné kate ...
Konferencia kresťanských umelcov Slovenska
Postavenie umenia v súčasnej spoločnosti – výzvy pre kresťanské umenie.