Zamyslenia na Kvetná nedeľa: Zmýšľanie

Tento text asi píšem najmä pre seba. V posledných týždňoch neuplynie deň, aby sa na nás s manželkou
Krížová cesta
Stretnutie mladých - Kvetná nedeľa 2015
Liturgické slávenie biskupa Tomáša Galisa
v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline počas veľkonočných sviatkov:
24 hodín pre Pána v Žilinskej diecéze
Otec biskup Tomáš Galis povzbudil veriacich, aby sa zapojili do adorácie 24 hodín pre Pána, ktorú inicioval Svätý Otec Františ ...
Stretnutie mladých - Kvetná nedeľa 2015
Pri príležitosti 30. svetového dňa mládeže Komisia pre mládež Žilinskej diecézy pozýva mladých na diecézne st ...
Začína príprava na Národný pochod za život 2015!
ĎAKUJME ZA RODINU, SLÁVME ŽIVOT! Tešme sa z toho, že máme tieto vzácne dary, a že ako kresťania poznáme ich hodnotu.& ...
Podeľme sa!
Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!", ktoré sa odlišuje od ostatných zbie ...
Sedem slov Vykupiteľových na kríži
V nedeľu 22. marca v popoludňajších hodinách sa v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach stretli veriaci na rozjímaní
Informačný list a spovedanie pred Veľkou nocou v Žiline
Spovedanie pred Veľkou nocou 2015 v Žiline:
Biskup z Tanzánie vo farnosti Žilina – Solinky
V dňoch 27. februára - 10. marca 2015 privítala Farnosť Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách vzácnu návštevu
Perfomatívno-divadelné predstavenie tímu 70-tich na ...
Šesť desiatok saleziánskych dobrovoľníkov a animátorov vytvorilo v spolupráci 
Šírenie úcty Božiemu služobníkovi Titusovi Zemanovi
Saleziáni dona Bosca v Žiline pripravili v polovici decembra autorské divadelné predstavenie
Venujte 2% z dane Diecéznej charite
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi 
O núdznych v Rajci
V pondelok 23.marca 2015 sme navštívili Farnosť Rajec s prezentáciou o charite, službách núdznym a možnostiach spolupráce
V Martine začíname s pôstnou tradíciou
Centrum voľného času Božej tváre vo Farnosti Martin–Sever sa v nedeľu 15.marca 2015 zaplnilo desiatkami ľudí.
Pôstna krabička pre Afriku 2015
Slovenská katolícka charita spustila 18. februára 2015 už 4. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku.
V Ladcoch vznikla farská charita
Na farskom úrade v Ladcoch sa 10. februára 2015 uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov novovzniknutej farskej charity 
NOC BIBLIE v OA sv. Tomáša Akvinského
Z piatku 20. na sobotu 21. marca 2015 sme prežili v našej škole Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského Noc Bibl ...
Metodický deň učiteľov anglického jazyka
Dňa 4. 3. 2015 sa v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline uskutočnil 
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ri ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 5 ...
Biblická olympiáda v OA sv. Tomáša Akvinského
Už tradične prvé dni v mesiaci február, po polročných zhonoch, prebieha v našej škole školské kolo Biblickej olympiá ...
Ponuka pomaturitného externého štúdia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oznamuje všetkým záujemcom o pomaturitné štúdiu ...
Zamyslenia na Kvetná nedeľa: Zmýšľanie
Tento text asi píšem najmä pre seba. V posledných týždňoch neuplynie deň, aby sa na nás s manželkou
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: Mobilizácia
Keď sa rozbiehal Rok zasväteného života, kdesi sa vo mne ozvala aj otázka, čo Svätý Otec „vymyslí" potom.
Zamyslenia na 4. pôstnu nedeľu: Božie riešenia
Keď boli Židia v babylonskom zajatí, určite si nevedeli predstaviť, ako Boh naplní prísľub daný cez proroka Jeremiáša,
Zamyslenia na 3. pôstnu nedeľu: Pochvala
Dostal si už niekedy v kostole pochvalu? Alebo možno pri spovedi? Dúfam, že áno. Prijmi dnes pochvalu samotného Boha.
Zamyslenia na 2. pôstnu nedeľu: Tu som!
Pri čítaní dnešných liturgických textov sa mi trochu viac vyjasnilo, z čoho pramení jeden z problémov súčasného kres ...
Performatívno-divadelné predstavenie Iba jeden...?
Šesť desiatok saleziánskych dobrovoľníkov a animátorov vytvorilo v spolupráci so Saleziánmi dona Bosca v Žiline
Krížová cesta
Pozývame Vás na umelecko-dramatické spracovanie pobožnosti Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015
Ako v nebi tak i na zemi
Milí mladí. Chceme vám predstaviť víziu stretnutia ako v Nebi tak i na Zemi.
Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej
a sestier satmárok z príležitosti 40-ročného jubilea Rodiny Nepoškvrnenej a Roku zasväteného života 
Významné osobnosti zavítajú opäť do Rajeckého regiónu ...
Už po 17. krát budú Rajecké Teplice dejiskom medzinárodnej konferencie Vyber si život,