Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 1. 6. 2018 00:00
Termín do: 4. 6. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Krásno nad Kysucou - GV
Termín od: 2. 6. 2018 08:00
Termín do: 2. 6. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Považská Bystrica - Sv. rodiny - biskup
Termín od: 2. 6. 2018 08:00
Termín do: 2. 6. 2018 10:00