Príprava na manželstvo
Termín od: 2. 6. 2017 00:00
Termín do: 5. 6. 2017 00:00
Miesto: sála
Sviatosť birmovania - Katedrála Najsvätejšej Trojice - B
Termín od: 4. 6. 2017 08:00
Termín do: 4. 6. 2017 10:00