Obnova - členky duchovnej rodiny SDR
Termín od: 19. 10. 2017 00:00
Termín do: 22. 10. 2017 00:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Dubnica nad Váhom - B
Termín od: 22. 10. 2017 08:00
Termín do: 22. 10. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Považská Teplá - GV
Termín od: 22. 10. 2017 08:30
Termín do: 22. 10. 2017 10:30