Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 6. 4. 2018 00:00
Termín do: 9. 4. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Bytča - biskup
Termín od: 7. 4. 2018 08:00
Termín do: 7. 4. 2018 10:00