Pozvánky

Kurz pre organistov a kantorov
Kurz pre organistov a kantorovKatedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 2. – 7. júla 2017 v Ružomberku
ATak, Tanečné divadlo - Chcel(a) by som l ...
ATak, Tanečné divadlo - Chcel(a) by som letieť Tanečné divadlo ATak pozýva na svoje predstavenie o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej.
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi Letný pobyt pre rozvedených s deťmi je pokračovaním pastorácie rozvedených, ktorú Rehoľa Misionárov Saletínov v spolupráci s laikmi začali v marci 2014.
Medzinárodná konferencia Vyber si život
Medzinárodná konferencia Vyber si životFórum života o. z. a Áno pre život n. o. vás srdečne pozývajú na XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život,