Menovanie nového generálneho vikára Žilinskej diecézy

Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis, dňa 30. mája 2016 vymenoval Mons. Mareka Hriadela, 
Zamyslenie na 9. cezročnú nedeľu: Iné evanjelium?
Ponuka pracovného miesta
Menovanie nového generálneho vikára Žilinskej diecézy
Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis, dňa 30. mája 2016 vymenoval Mons. Mareka Hriadela, ...
Literárna súťaž
Inštitút Communio a časopis Naša Žilinská diecéza pri príležitosti 50. výročia úmrtia Vendelína Javorku SJ vyhlasujú ...
Akadémia o Vendelínovi Javorkovi SJ v Žiline
Jezuita a misionár bol názov akadémie konanej pri príležitosti 50. výročia úmrtia Vendelína Javorku SJ v sobotu 16. apríla ...
Návšteva kardinála Pétra Erdő v Žiline
Farnosť Žilina Závodie navštívil v nedeľu 10. apríla 2016 kardinál Péter Erdő. Počas sv. omše v Farskom kostole sv. Štefana ...
Ilustrovaný sprievodca Veľkonočným trojdním
Aj keď nie obsahovo vyčerpávajúci, no stručný sprievodca Veľkonočným trojdním ponúka základný prehľad udalostí Veľkonočn ...
Koncert Hradišťanu
Farnosť Považské Podhradie pozýva na koncert, ktorý sa bude konať v sobotu 18. júna 2016 o 18.30 h
Prinesú relikvie sv. Jána Pavla II.
Farnosť Považské Podhradie pozýva na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude konať 5. júna o 10.30 h
Konsekrácia kostola v Radoli
V sobotu 23. apríla 2016 počas svätej omše o 10.00 h žilinský biskup Tomáš Galis konsekroval
Vo farnosti Pruské meditovali nad obrazom Návrat m ...
TV LUX - Vo farnosti Pruské meditovali nad obrazom Návrat márnotratného syna
Novoročný koncert vo Vrútkach
Po troch mesiacoch od posledného koncertu, ktorým sme oslávili 110-te výročie postavenia nášho krásneho chrámu,
Započúvali sme sa do tónov Božieho milosrdenstva
Diecézna charita Žilina ponúka svojím zamestnancom každoročne priestor na osobné stíšenie formou duchovnej obnovy ...
Duchovná obnova pre dobrovoľníkov
Pozývame Vás na duchovnú obnovu pre dobrovoľníkov farských charít
Bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi
Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach poskytuje bezplatné špecializované sociálne por ...
Pápež František vyzýva k solidarite a pomoci pre Ukr ...
Svätý Otec František vyzval celú Európu vyjadriť blízkosť a solidaritu ťažko skúšaným obyvateľom Ukrajiny. 
Venujte 2 % z dane pre Diecéznu charitu
 Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služi ...
Diskusný seminár “Chceš mať lepšiu budúcnosť?”
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva žiakov, mladých ľudí, rodičov, podnikateľov a zamestnancov
Ponuka pracovného miesta
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, v zmysle zákona 552/2003 a 317/2009 Z.z. 
Deň katolíckych škôl
Deň katolíckych škôl na sviatok Nanebovstúpenie Pána žiaci a študenti žilinskej diecézy oslávili spoločnou sv. omšou ...
Diecézny futbalový turnaj cirkevných škôl
Futbal je na katolíckych školách obľúbený. Na diecéznom turnaji bol rekordný počet škôl
Úspechy mladých redaktorov sa stávajú tradíciou
Časopis Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline s dlhoročnou tradíciou a názvom IDEA 
Turnaj v stolnom tenise o pohár riaditeľky DŠÚ
pre žiakov základných škôl v kategóriách starší žiaci a žiačky
Spojená škola sv. Jána Bosca - škola plná energie
Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica organizuje 27. mája 2016 v čase od 9.00 h do 14.00 h deň otvorených dverí na T ...
Zamyslenie na 9. cezročnú nedeľu: Iné evanjelium?
Keď prišli židovskí starší za Ježišom s prosbou, aby mu uzdravil sluhu (Lk 7, 2), Ježiš odpovedal: „Ja mám ísť k Rimanovi?  ...
Zamyslenie na slávnosť Najsvätejšej Trojice: Stretnutie
V sobotu o týždeň budem na pomaturitnom stretnutí. Po štyridsiatich rokoch. Už niekoľko mesiacov sa za svojich 
Zoslanie Ducha Svätého: Čo Duch hovorí cirkvám...
Vieš, čo urobil kráľ Jozafat, keď Izrael prepadli? Na čelo vojska postavil chrámových spevákov (pozri 2 Krn 20). 
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Svedčiť...
Aká by bola tvoja reakcia, keby k tebe zašiel niektorý z tvojich susedov či známych a povedal by ti:
Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Prečo?
Kdesi vo vnútri cítim, že apoštolovi Jánovi závidím. Žil s Ježišom, potom s Máriou a napokon ešte dostal aj videnie.
Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Zbierky
Dnes je v celej Európe zbierka pre Ukrajinu. Vyhlásil ju Svätý Otec František. Niet o čom debatovať. 
Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu: Zátvorky
Pri čítaní textov Svätého písma z dnešnej nedele som si uvedomil, ako dávajú dokopy minulosť s budúcnosťou
Putovný obraz Panny Márie Guadalupskej
Chceli by sme informovať a zároveň pozvať kňazov a veriacich z farností, o tom, že pondelok 30. mája 2016 od 9.30 h do 17.00 ...
Festival Lumen
Festival Lumen prinesie do Trnavy 3. a 4. júna známe mená! Už 24.ročník city music festivalu opäť priláka skvelou hu ...
Týždeň pre mladé dievčatá u školských sestier
Školské sestry sv. Františka pozývajú dievčatá a mladé ženy vo veku 17 - 30 rokov prežiť chvíle v dňoch 7. - 13. aug ...
Kurz organistov a kantorov v Ružomberku
V dňoch 3. - 8. júla 2016 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku