Jesenná púť na Hore Živčáková

V dňoch od 18. do 19. októbra 2014 sa konala Jesenná púť na Hore Živčáková pri Turzovke. 
Návšteva v Šibeniku
Zamyslenia na 29. cezročnú nedeľu: Zmysel
Spojme sa v modlitbe!
Milosrdní bratia Slovensko vyzývajú k spoločnej modlitbe za ochranu pred šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorýc ...
Milión detí sa modlí za mier
Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pozýva deti, aby sa 18. októbra pripojili k modlitbe ruženca za mier a jednotu vo svete. ...
Kňazská vysviacka - Tomáš Šandrik, Jozef Kocifaj
Pán biskup Mons. Tomáš Galis vysvätil v sobotu 4.októbra 2014 v Katedrálnom chráme
Zasadanie diecéznej pastoračnej rady v Žiline
V pondelok 29. septembra sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo tretie zasadanie diecéznej pastoračnej ra ...
V Žiline začal 5. ročník Týždňa kresťanskej kultúry
V pondelok 29. septembra Inštitút Communio otvoril 5. ročník Týždňa kresťanskej kultúry.
Jesenná púť na Hore Živčáková
V dňoch od 18. do 19. októbra 2014 sa konala Jesenná púť na Hore Živčáková pri Turzovke. 
Slávnostné posvätenie kostola vo Farnosti Žilina-Hájik
Dňa 13. septembra sa uskutočnilo slávnostné posvätenie farského kostola
Saleziáni sa venujú deťom a mladým sedem dní v týždni
Saleziáni dona Bosca v Žiline otvorili spolu s animátormi a dobrovoľníkmi novú sezónu stretiek a krúžkov
Púť mužov do Senkova
Na sviatok Povýšenia svätého kríža sa vo farnosti Stará Bystrica konala púť mužov do Senkova. 
Návšteva z časopisu Posol
Na prvý piatok 5. septembra 2014 navštívil farnosť Sučany biblista ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.; redaktor časopisu Posol.
Pokračujeme vo vzdelávaní
Diecézna charita Žilina pokračuje 2. rok vo vzdelávaní dobrovoľníkov farských charít
Spoločná púť charity k Sedembolestnej
V piatok 3. októbra 2014 putovali z rôznych kútov Slovenska zamestnanci charity a jej dobrovoľníci do Šaštína. 
Farská charita Žilina-Solinky putovala na Živčákovú
V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila plánovaná akcia Farskej charity Žilina-Solinky púť na horu Živčáková.
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto
ZDRAVOTNÁ SESTRA ADOS Charita Ilava (odborný zástupca – garant)
Školské pomôcky sme rozdelili deťom
5.ročník zbierky školských pomôcok je už za nami.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ri ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina 
Návšteva v Šibeniku
Naša cesta začala v nedeľu 21. septembra o 22. hodine. Po 14-tich hodinách strávených v autobuse 
Európsky deň záchrany života
Európsky deň záchrany života pripadá na 16. október. 
Dýchali sme zdravý vzduch, smiali sa a učili v škole v prí ...
Žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Malej Fatry v škole v prírode. ...
„Nemaj v paži“, alebo mladí ľudia a veci verejné
Beseda s poslancom NR SR R. Vašečkom.
Zamyslenia na 29. cezročnú nedeľu: Zmysel
Dnešné texty sú dôkazom, že Boh skutočne má úlohu a poslanie pre každého človeka. 
Zamyslenie na 28. cezročnú nedeľu: Zvykli sme si
Oznam v miestnom rozhlase: „Túto nedeľu príde do našej obce vzácny hosť.
Zamyslenie na 27. cezročnú nedeľu: Štedrosť
Vieš si predstaviť, čo znamená, že Boh je štedrý? Mne pomáha predstava, že Boh by stvoril len jednu,
Zamyslenia na 26. cezročnú nedeľu: Skutočné pokánie
Aleluja! Je východisko! Nič nie je stratené! Existuje odpustenie! Existuje milosrdenstvo! Bože, aký si dobrý!!!
Zamyslenia na 25. cezročnú nedeľu: Život vo vinici
Pre nás na horniakoch je práca vo vinici dosť nepredstaviteľná. Možno by nám bol bližší obraz práce na roli okolo zemiakov :-) ...
Uplynie 30 rokov od smrti dekana Albína Blažeka
V stredu 22. októbra 2014 si vo farnosti Štiavnik pripomenú 30. výročie smrti tamojšieho dlhoročného farára
Ohne stretnutia snúbencov
 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku Vás pozývajú
2. spoločná púť vdov a vdovcov
s biskupom Mons. Jozefom Hrdličkom