Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina 
Zamyslenia na 25. cezročnú nedeľu: Život vo vinici
Saleziáni sa venujú deťom a mladým sedem dní v týždni
Židia a Rómovia si pripomenuli holokaust
V nedeľu sa konala na Židovskom cintoríne vo Varíne pri Žiline židovsko-kresťanská spomienková tryzna na pamiatku obetí holokau ...
Hostia z Fatimy v Rajeckej Lesnej
V dňoch 31.7.2014 do 4.8.2014 prídu na Slovensko do Žiliny naši priatelia z Fatimy
Kajúca tryzna v Žiline
V nedeľu 29. júna 2014 sa na židovskom cintoríne v Žiline 
Diakonská a kňazská vysviacka
V sobotu 14. júna 2014 sa vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch
Modlitebník pre mladých
Pred a po prijatí sviatosti birmovania
Saleziáni sa venujú deťom a mladým sedem dní v týždni
Saleziáni dona Bosca v Žiline otvorili spolu s animátormi a dobrovoľníkmi novú sezónu stretiek a krúžkov
Púť mužov do Senkova
Na sviatok Povýšenia svätého kríža sa vo farnosti Stará Bystrica konala púť mužov do Senkova. 
Návšteva z časopisu Posol
Na prvý piatok 5. septembra 2014 navštívil farnosť Sučany biblista ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.; redaktor časopisu Posol.
Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe
Nedeľa 31. augusta bola pre vrútockú farnosť výnimočným dňom.
Po povodniach v Terchovej sa dá prispieť v kostole
Dobrovoľnú zbierku, ktorú vyhlásili po júlovej prívalovej povodni v Terchovej a Vrátnej doline,
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto
ZDRAVOTNÁ SESTRA ADOS Charita Ilava (odborný zástupca – garant)
Školské pomôcky sme rozdelili deťom
5.ročník zbierky školských pomôcok je už za nami.
Pomoc Ukrajine
Ukrajina sa už dlhé mesiace zmieta v kríze. Politický konflikt, ktorý vyústil do krviprelievania, mal začiatkom roka ...
Aktívni a užitoční aj v starobe
Od júna 2014 do konca októbra realizujeme projekt"Aktívni a užitoční aj v starobe".
Pripravujeme deti na budúcnosť
Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník zbierky školských pomôcok,
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ri ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina 
Oceňovanie žiakov základných škôl
Otec biskup Tomáš Galis ocenil žiakov základných škôl
Bez teba niet neba
Púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína
Stretnutie mladých „Fest der Jugend“
„12 000 žiarivých očí, kľačiacich kolien a 6 000 horiacich sŕdc. Medzi nimi i tie naše ...."
Stolnotenisový turnaj
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline dňa 20.5.2014 zorganizovala pod záštitou
Zamyslenia na 25. cezročnú nedeľu: Život vo vinici
Pre nás na horniakoch je práca vo vinici dosť nepredstaviteľná. Možno by nám bol bližší obraz práce na roli okolo zemiakov :-) ...
Zamyslenia na sviatok Povýšenie Svätého kríža: Ježišov kríž ...
„Pľuhavá mušisko, aká je dotieravá!" Takéto slová nedávno vyleteli z úst mojej svokry. 
Zamyslenie na 23. cezročnú nedeľu: Cudzie hriechy
Ej, dnešné liturgické texty Božieho slova kladú také jednoznačné požiadavky, až sa mi žiada vykrút ...
Zamyslenia na 22. cezročnú nedeľu: Jasná cesta
Dnes si dovolím načrtnúť plán či cestu. Aby nás nezlomil Jeremiášov nárek, keď videl, ako sa jeho národ rúti do záhuby. ...
Zamyslenie na 21. cezročnú nedeľu: Pán, nie barlička
Poľského jezuitu Jozefa Augustyna sa kedysi bohoslovci v bratislavskom seminári pýtali,
7. školská púť
Obchodnej akadémie sv. T. Akvinského v Žiline 
Pozvánka na prednášku profesora Krempaského
Inštitút Communio a Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie pozývajú na prednášku
Pozvánka na posviacku obnovenej kaplnky Sedembolestnej v ...
Všetci záujemcovia sú v sobotu 20. septembra 2014 pozvaní na slávnostnú posviacku obnovenej kaplnky
Zjednotení v Jeho láske
Spomienka na holokaust. Cesty k tolerancii, porozumeniu a znášanlivosti medzi ľuďmi.
2. spoločná púť vdov a vdovcov
s biskupom Mons. Jozefom Hrdličkom