Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 1. 2. 2018 18:00
Termín do: 1. 2. 2018 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 2. 2. 2018 00:00
Termín do: 5. 2. 2018 00:00
Školenie riaditeľov DŠÚ
Termín od: 5. 2. 2018 00:00
Termín do: 7. 2. 2018 00:00
Miesto: Veľká aula
p. Dobešová školenie
Termín od: 8. 2. 2018 07:00
Termín do: 8. 2. 2018 14:00
10. výročie
Termín od: 9. 2. 2018 00:00
Termín do: 11. 2. 2018 00:00
Vašečka
Termín od: 11. 2. 2018 15:00
Termín do: 11. 2. 2018 19:00
Komisia pre pastoráciu
Termín od: 12. 2. 2018 15:00
Termín do: 12. 2. 2018 16:00
Seminár Kolník RŠ a ZRŠ
Termín od: 13. 2. 2018 06:30
Termín do: 14. 2. 2018 17:30
Miesto: Veľká aula
P_ Diecézna pastoračná rada
Termín od: 20. 2. 2018 07:00
Termín do: 20. 2. 2018 09:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Presbyterská rada
Termín od: 22. 2. 2018 08:30
Termín do: 22. 2. 2018 12:00
Birmovanci Petrovice
Termín od: 24. 2. 2018 08:30
Termín do: 24. 2. 2018 10:00
porada RŠ DŠÚ
Termín od: 27. 2. 2018 12:00
Termín do: 27. 2. 2018 14:00
Miesto: Zasadačka DKÚ