porada RŠ DŠÚ
Termín od: 27. 2. 2018 12:00
Termín do: 27. 2. 2018 14:00
Miesto: Zasadačka DKÚ