P_ Diecézna pastoračná rada
Termín od: 20. 2. 2018 07:00
Termín do: 20. 2. 2018 09:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ