KPM
Termín od: 13. 10. 2017 00:00
Termín do: 16. 10. 2017 00:00
Miesto: sála