Sviatosť birmovania - Považská Bystrica-Rozkvet - biskup
Termín od: 10. 6. 2018 08:00
Termín do: 10. 6. 2018 10:00