Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 4. 2017 00:00
Termín do: 24. 4. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Rosina - GV
Termín od: 23. 4. 2017 07:30
Termín do: 23. 4. 2017 09:30
Sviatosť birmovania - Pruské - B
Termín od: 23. 4. 2017 08:00
Termín do: 23. 4. 2017 10:30