Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 6. 4. 2018 00:00
Termín do: 9. 4. 2018 00:00
Diecézny školský úrad
Termín od: 6. 4. 2018 06:00
Termín do: 6. 4. 2018 09:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ