Overovanie schopností - VK Teplička n. V.
Termín od: 6. 4. 2017 07:00
Termín do: 6. 4. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ