Seminár pri 5. výročí NŽD
Termín od: 3. 2. 2017 00:00
Termín do: 4. 2. 2017 00:00
Miesto: aula + katedrála
CPV
Termín od: 8. 2. 2017 07:00
Termín do: 8. 2. 2017 15:00
Miesto: sále
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 9. 2. 2017 18:00
Termín do: 9. 2. 2017 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 10. 2. 2017 00:00
Termín do: 13. 2. 2017 00:00
Parametre o 12
Termín od: 10. 2. 2017 08:00
Termín do: 10. 2. 2017 09:00
Vašečka
Termín od: 13. 2. 2017 15:00
Termín do: 13. 2. 2017 18:00
Miesto: aula
Komisia pre pastoráciu mládeže
Termín od: 13. 2. 2017 16:00
Termín do: 13. 2. 2017 18:00
Miesto: katech. zasadacka
IROP - p. Cipár a školy
Termín od: 14. 2. 2017 09:00
Termín do: 14. 2. 2017 11:00
Miesto: Zasadčka DKÚ
formácia OV
Termín od: 15. 2. 2017 16:00
Termín do: 15. 2. 2017 18:00
Miesto: detský kútik
Riaditelia katolíckych škôl - vzdelávanie
Termín od: 16. 2. 2017 07:00
Termín do: 16. 2. 2017 15:00
Miesto: Veľká aula
Metodický deň pre vyučujúcich katolícke naboženstvo
Termín od: 21. 2. 2017 07:00
Termín do: 21. 2. 2017 12:30
Presbyterská rada
Termín od: 23. 2. 2017 08:00
Termín do: 23. 2. 2017 13:00
Štandardy
Termín od: 24. 2. 2017 08:00
Termín do: 24. 2. 2017 14:00
Miesto: Zasadačka DKÚ