Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 1. 3. 2018 18:00
Termín do: 1. 3. 2018 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 2. 3. 2018 00:00
Termín do: 5. 3. 2018 00:00
Zasadnutie Rady pre rodiny KBS
Termín od: 14. 3. 2018 06:00
Termín do: 14. 3. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula
Stretnutie koordinátorov - Biblická olympiáda
Termín od: 14. 3. 2018 12:30
Termín do: 14. 3. 2018 14:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Metódy čítania Biblie s porozumením 16. a 17. marca 2018
Termín od: 16. 3. 2018 00:00
Termín do: 18. 3. 2018 00:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Diskusia o ženskom svete
Termín od: 20. 3. 2018 15:00
Termín do: 20. 3. 2018 18:00
Miesto: veľká sála
Dekanátne kolo Biblická olympiáda 2017/2018
Termín od: 21. 3. 2018 00:00
Termín do: 23. 3. 2018 00:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Krížová cesta v Budatínskom parku
Termín od: 25. 3. 2018 12:00
Termín do: 25. 3. 2018 13:00