Stretnutie odborných garantov za jednotlivé diecézy
Termín od: 3. 7. 2017 05:00
Termín do: 3. 7. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Cyrilometodská púť Terchová (GV)
Termín od: 5. 7. 2017 00:00
Termín do: 6. 7. 2017 00:00
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 20. 7. 2017 17:00
Termín do: 20. 7. 2017 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 7. 2017 00:00
Termín do: 24. 7. 2017 00:00
Štandardy
Termín od: 31. 7. 2017 07:00
Termín do: 31. 7. 2017 15:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ