Komisia pre pastoraciu mladeze
Termín od: 6. 3. 2017 16:00
Termín do: 6. 3. 2017 19:00
Miesto: detský kútik
Pôstna prednáška alternatívny termín
Termín od: 7. 3. 2017 17:00
Termín do: 7. 3. 2017 19:00
Miesto: sála
Sestry vykupitelky
Termín od: 10. 3. 2017 13:00
Termín do: 10. 3. 2017 15:00
Miesto: Sala
Formácia OV
Termín od: 15. 3. 2017 16:00
Termín do: 15. 3. 2017 18:00
Miesto: detský kútik
Dedicske
Termín od: 16. 3. 2017 13:30
Termín do: 16. 3. 2017 14:30
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 16. 3. 2017 18:00
Termín do: 16. 3. 2017 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 17. 3. 2017 00:00
Termín do: 20. 3. 2017 00:00
Diecézna pastoračná rada - príprava
Termín od: 17. 3. 2017 07:00
Termín do: 17. 3. 2017 11:00
Miesto: Veľká aula
Stretnutie zodpovedných za dekanátne kolo
Termín od: 17. 3. 2017 07:30
Termín do: 17. 3. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Konferencia o pútnictve - akcia ešte nie je schválená
Termín od: 21. 3. 2017 08:00
Termín do: 21. 3. 2017 15:00
Konferencia Javorka
Termín od: 24. 3. 2017 00:00
Termín do: 25. 3. 2017 00:00
Miesto: sála
Tvorba Štandardov pre katolícke školy
Termín od: 24. 3. 2017 08:00
Termín do: 24. 3. 2017 15:00
Miesto: Zasadačka pri DKÚ
formačné stretnutie PL/SK
Termín od: 25. 3. 2017 00:00
Termín do: 26. 3. 2017 00:00
Miesto: sála
Sestry vykupitelky
Termín od: 26. 3. 2017 12:00
Termín do: 26. 3. 2017 14:00
Miesto: Sala
Koučing RŠ
Termín od: 29. 3. 2017 06:00
Termín do: 30. 3. 2017 14:00
Miesto: veľká aula