Sviatosť birmovania - Zástranie - B
Termín od: 5. 11. 2017 09:00
Termín do: 5. 11. 2017 11:00
Vzdelávanie riaditeľov a zástupcov cirkevných škôl Žilinskej diecéz
Termín od: 7. 11. 2017 06:00
Termín do: 7. 11. 2017 18:00
Stretnutie školských dekanov
Termín od: 8. 11. 2017 07:00
Termín do: 8. 11. 2017 11:00
Miesto: Žilina, Slovensko
DPR Rodinkovo
Termín od: 8. 11. 2017 15:00
Termín do: 8. 11. 2017 19:00
Miesto: Veľká aula
Metodicko-formačné stretnutie pre katechétov začínajúcich vyučovať
Termín od: 9. 11. 2017 07:00
Termín do: 9. 11. 2017 12:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Seminár bioetika KBS
Termín od: 11. 11. 2017 08:00
Termín do: 11. 11. 2017 13:00
Prednáška Benediktova voľba
Termín od: 14. 11. 2017 16:00
Termín do: 14. 11. 2017 17:30
Oceňovanie žiakov SŠ
Termín od: 15. 11. 2017 07:00
Termín do: 15. 11. 2017 13:00
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 23. 11. 2017 18:00
Termín do: 23. 11. 2017 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 11. 2017 00:00
Termín do: 27. 11. 2017 00:00
Výberové konania na riaditeľa Kráľovnej Pokoja
Termín od: 27. 11. 2017 07:00
Termín do: 27. 11. 2017 11:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Vasecka
Termín od: 27. 11. 2017 15:00
Termín do: 27. 11. 2017 18:00
Prezentácia knihy Kuriéri Božieho milosrdenstva
Termín od: 28. 11. 2017 15:00
Termín do: 28. 11. 2017 18:00
Miesto: veľká sála
príprava kpm
Termín od: 30. 11. 2017 18:00
Termín do: 30. 11. 2017 19:00