Školenie JU pre nezisk. org. Hogová
Termín od: 2. 5. 2018 00:00
Termín do: 3. 5. 2018 00:00
školenie JU pre nezisk org.
Termín od: 2. 5. 2018 06:30
Termín do: 2. 5. 2018 08:30
Sviatosť birmovania - Ilava - biskup
Termín od: 5. 5. 2018 08:00
Termín do: 5. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Divina - biskup
Termín od: 6. 5. 2018 08:30
Termín do: 6. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Horné Kočkovce - GV
Termín od: 6. 5. 2018 09:00
Termín do: 6. 5. 2018 10:30
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 10. 5. 2018 17:00
Termín do: 10. 5. 2018 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 11. 5. 2018 00:00
Termín do: 14. 5. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Púchov - biskup
Termín od: 12. 5. 2018 08:00
Termín do: 12. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Čadca-Kýčerka - GV
Termín od: 12. 5. 2018 08:30
Termín do: 12. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Panny Márie Kysucké Nové Mesto - biskup
Termín od: 13. 5. 2018 08:30
Termín do: 13. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto - GV
Termín od: 13. 5. 2018 09:00
Termín do: 13. 5. 2018 10:30
Stretnutie s dobrovoľníkmi Inštitútu Communio
Termín od: 19. 5. 2018 06:00
Termín do: 19. 5. 2018 11:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Dolný Hričov - biskup
Termín od: 19. 5. 2018 08:00
Termín do: 19. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Hájik - biskup
Termín od: 20. 5. 2018 08:00
Termín do: 20. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Martin Sever - GV
Termín od: 20. 5. 2018 08:30
Termín do: 20. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Lednické Rovné - GV
Termín od: 26. 5. 2018 08:00
Termín do: 26. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Čadca - biskup
Termín od: 26. 5. 2018 08:00
Termín do: 26. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Petrovice - GV
Termín od: 27. 5. 2018 08:30
Termín do: 27. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Mesto - biskup
Termín od: 27. 5. 2018 08:30
Termín do: 27. 5. 2018 10:00
Zasadnutie skupiny garantov Nového kurikula
Termín od: 29. 5. 2018 07:30
Termín do: 29. 5. 2018 11:30
Miesto: Žilina, Slovensko
Oceňovanie ZŠ s o. biskupom
Termín od: 29. 5. 2018 07:30
Termín do: 29. 5. 2018 13:00
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 31. 5. 2018 17:00
Termín do: 31. 5. 2018 18:00