KPM
Termín od: 13. 10. 2017 00:00
Termín do: 16. 10. 2017 00:00
Miesto: sála
Sviatosť birmovania - Klokočov - GV
Termín od: 14. 10. 2017 08:30
Termín do: 14. 10. 2017 10:00