Sviatosť birmovania - Predmier - B + GV
Termín od: 28. 10. 2017 08:00
Termín do: 28. 10. 2017 10:00