Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 6. 2017 00:00
Termín do: 26. 6. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Čadca-Kýčerka - B
Termín od: 24. 6. 2017 08:00
Termín do: 24. 6. 2017 10:00