Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 4. 2017 00:00
Termín do: 24. 4. 2017 00:00
Príprava na diecézne kolo BO 2016/2017
Termín od: 24. 4. 2017 11:00
Termín do: 24. 4. 2017 14:00