Obnova - členky duchovnej rodiny SDR
Termín od: 19. 10. 2017 00:00
Termín do: 22. 10. 2017 00:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Žilina-Saleziáni - B
Termín od: 21. 10. 2017 09:00
Termín do: 21. 10. 2017 10:30