Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 6. 2017 00:00
Termín do: 26. 6. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Korňa - GV
Termín od: 25. 6. 2017 08:00
Termín do: 25. 6. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Podvysoká - B
Termín od: 25. 6. 2017 08:00
Termín do: 25. 6. 2017 10:00