Komisia pre pastoráciu
Termín od: 12. 2. 2018 15:00
Termín do: 12. 2. 2018 16:00