Sviatosť birmovania - Čierne - B
Termín od: 29. 10. 2017 09:15
Termín do: 29. 10. 2017 11:15
Sviatosť birmovania - Nová Dubnica - GV
Termín od: 29. 10. 2017 09:30
Termín do: 29. 10. 2017 11:30