Otcovo srdce
Termín od: 28. 4. 2017 06:00
Termín do: 3. 5. 2017 17:00
Sviatosť birmovania - Považská Bystrica - B+GV
Termín od: 30. 4. 2017 08:00
Termín do: 30. 4. 2017 10:00