Diecézna pastoračná rada
Termín od: 19. 4. 2018 14:00
Termín do: 19. 4. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula