Communio Missio

Communio Missio 1/2015 Inštitút Communio vydáva najnovšie číslo internetového časopisu Communio Missio. Pokračuje tak vo zveľaďovaní odkazu zakladateľa časopisu Ladislava Lencza.  ...
Začína príprava na Národný pochod za život 2015!
Zamyslenia na 2. pôstnu nedeľu: Tu som!
Začína príprava na Národný pochod za život 2015!
ĎAKUJME ZA RODINU, SLÁVME ŽIVOT! Tešme sa z toho, že máme tieto vzácne dary, a že ako kresťania poznáme ich hodnotu.& ...
Podeľme sa!
Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!", ktoré sa odlišuje od ostatných zbie ...
Parte - vdp. Jaroslav Roman
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že honorárny dekan
Pozvanie k účasti na referende
Milí bratia a sestry, manželia a rodičia, otcovia a mamy, drahí starí rodičia, drahá mládež,
Deň zasväteného života
Sviatok Obetovania Pána slávil v žilinskom kostole Obrátenia sv. Pavla otec biskup Tomáš Galis v spoločenstve rehoľníc a rehoľník ...
Perfomatívno-divadelné predstavenie tímu 70-tich na ...
Šesť desiatok saleziánskych dobrovoľníkov a animátorov vytvorilo v spolupráci 
Šírenie úcty Božiemu služobníkovi Titusovi Zemanovi
Saleziáni dona Bosca v Žiline pripravili v polovici decembra autorské divadelné predstavenie
Spomienky slovenského saleziána
Obyvatelia obce Rajecká Lesná si 15. 12. pripomenuli osobu svojho rodáka, misionára Martina Mazáka,
Vianočné trhy na Hájiku
Farnosť Žilina-Hájik a KA Klub Vás pozývajú na koncerty, divadlo, tvorivé dielne, kopu dobrého jedla a krásnu pred ...
Informačný list
Žilinských farností Žilina-Mesto, Vlčince, Solinky, Saleziáni, Hájik, Závodie
Venujte 2% z dane Diecéznej charite
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi 
Pôstna krabička pre Afriku 2015
Slovenská katolícka charita spustila 18. februára 2015 už 4. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku.
V Ladcoch vznikla farská charita
Na farskom úrade v Ladcoch sa 10. februára 2015 uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov novovzniknutej farskej charity 
Fašiangové stretnutie na Solinkách
V nedeľu 1. februára pripravila farská charita Žilina-Solinky fašiangové stretnutie seniorov farnosti. 
Deti večerali s otcom biskupom
V stredu 17. 12. zavítal do nášho Detského charitného domu v Považskej Bystrici otec biskup Mons. Tomáš Galis. ...
Biblická olympiáda v OA sv. Tomáša Akvinského
Už tradične prvé dni v mesiaci február, po polročných zhonoch, prebieha v našej škole školské kolo Biblickej olympiá ...
Ponuka pomaturitného externého štúdia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oznamuje všetkým záujemcom o pomaturitné štúdiu ...
Metodický deň učiteľov slovenského jazyka a literatúry
Učitelia slovenského jazyka a literatúry získavali nové skúsenosti pre aktivizáciu žiakov pri vyučovaní.
V zoologickej záhrade
V dňoch 19. - 20. januára sa v ZŠ sv. Augustína uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.
Duchovná obnova pedagógov OA Tomáša Akvinského
Dňa 20. januára 2015 sme privítali vzácneho hosťa – kňaza, docenta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zamyslenia na 2. pôstnu nedeľu: Tu som!
Pri čítaní dnešných liturgických textov sa mi trochu viac vyjasnilo, z čoho pramení jeden z problémov súčasného kres ...
Zamyslenia na 1. pôstnu nedeľu: Záchrana
Prečo si kresťanom? „Lebo ma moji rodičia dali pokrstiť." Dobrá odpoveď, ale nedostatočná. 
Zamyslenie na 6. cezročnú nedeľu
Ako dobre, že máme ku komu ísť, keď sa niečo stane! Nemyslím tým len lekárov, záchranku, hasičov, šikovného domáceho majstr ...
Zamyslenie na 5. cezročnú nedeľu: Extrém?
Keď som si čítal liturgické texty tejto nedele, udrel mi do očí rozdielny postoj Jóba a Ježiša. 
Zamyslenia na 4. cezročnú nedeľu: Učenie s mocou
Po „nežnej" som v roku 1990 študoval dva roky v Ľubline na tamojšej Katolíckej univerzite pastorálno-liturgickú formáciu ...
Taizé modlitby
Pozývame Vás na Taizé modlitbu 2. marca 2 ...
Pozvánka na pôstne katechézy o sv. omši
Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka počas pôstneho obdobia katech ...
Katechézy Jozefa Šelingu: Problém zla a utrpenia vo svete a ...
Počas pôstného obdobia ponúka riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline
Kresťan v dnešnej nemocnici
Pozývame Vás na 10. ročník konferencie Kresťan v dnešnej nemocnici na tému "Ako slúžiť a nevyhorieť"