Púť k sv. Gianne B. Mollovej

Farnosť Rajecké Teplice Vás pozýva na Púť k sv. Gianne B. Mollovej v dňoch 25.-26.apríla 2015
Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu: Stále radostné aleluja!
Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej
Pozývame na Misijnú púť detí 2015
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva všetkých koledníkov Dobrej noviny ale aj ostatné deti  ...
Príhovor biskupa ku kňazom na Zelený štvrtok
Drahí bratia kňazi, diakoni, zasvätené osoby, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia.
Liturgické slávenie biskupa Tomáša Galisa
v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline počas veľkonočných sviatkov:
24 hodín pre Pána v Žilinskej diecéze
Otec biskup Tomáš Galis povzbudil veriacich, aby sa zapojili do adorácie 24 hodín pre Pána, ktorú inicioval Svätý Otec Františ ...
Začína príprava na Národný pochod za život 2015!
ĎAKUJME ZA RODINU, SLÁVME ŽIVOT! Tešme sa z toho, že máme tieto vzácne dary, a že ako kresťania poznáme ich hodnotu.& ...
Sedem slov Vykupiteľových na kríži
V nedeľu 22. marca v popoludňajších hodinách sa v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach stretli veriaci na rozjímaní
Informačný list a spovedanie pred Veľkou nocou v Žiline
Spovedanie pred Veľkou nocou 2015 v Žiline:
Biskup z Tanzánie vo farnosti Žilina – Solinky
V dňoch 27. februára - 10. marca 2015 privítala Farnosť Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách vzácnu návštevu
Perfomatívno-divadelné predstavenie tímu 70-tich na ...
Šesť desiatok saleziánskych dobrovoľníkov a animátorov vytvorilo v spolupráci 
Šírenie úcty Božiemu služobníkovi Titusovi Zemanovi
Saleziáni dona Bosca v Žiline pripravili v polovici decembra autorské divadelné predstavenie
Venujte 2% z dane Diecéznej charite
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi 
Podeľme sa! na Kysuciach
Farská charita v Kysuckom Novom Meste zorganizovala akciu PODEĽME SA! na podnet Katolíckeho hnutia žien.
O drotárskom umení a rehoľnom živote
Vo Farnosti Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách pripravili dobrovoľníčky miestnej farskej charity v nedeľu 22. marca 201 ...
O núdznych v Rajci
V pondelok 23.marca 2015 sme navštívili Farnosť Rajec s prezentáciou o charite, službách núdznym a možnostiach spolupráce
V Martine začíname s pôstnou tradíciou
Centrum voľného času Božej tváre vo Farnosti Martin–Sever sa v nedeľu 15.marca 2015 zaplnilo desiatkami ľudí.
NOC BIBLIE v OA sv. Tomáša Akvinského
Z piatku 20. na sobotu 21. marca 2015 sme prežili v našej škole Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského Noc Bibl ...
Metodický deň učiteľov anglického jazyka
Dňa 4. 3. 2015 sa v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline uskutočnil 
Biblická olympiáda v OA sv. Tomáša Akvinského
Už tradične prvé dni v mesiaci február, po polročných zhonoch, prebieha v našej škole školské kolo Biblickej olympiá ...
Ponuka pomaturitného externého štúdia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oznamuje všetkým záujemcom o pomaturitné štúdiu ...
Metodický deň učiteľov slovenského jazyka a literatúry
Učitelia slovenského jazyka a literatúry získavali nové skúsenosti pre aktivizáciu žiakov pri vyučovaní.
V zoologickej záhrade
V dňoch 19. - 20. januára sa v ZŠ sv. Augustína uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.
Duchovná obnova pedagógov OA Tomáša Akvinského
Dňa 20. januára 2015 sme privítali vzácneho hosťa – kňaza, docenta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu: Stále radostné alelu ...
Mali sme tento týždeň modlitbové stretnutie. Spievali sme aleluja Pánovi. V dôvere i v bezmocnosti. 
Zamyslenie na 2. veľkonočnú nedeľu: Slávenie sviatosti milo ...
Boh je dobrý. Nedeľa Božieho milosrdenstva je toho dôkazom.
Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu: On žije!!!
Ježiš žije!Vlastne tým výkričníkom v predošlom riadku by som mal tento text skončiť. 
Zamyslenia na Kvetná nedeľa: Zmýšľanie
Tento text asi píšem najmä pre seba. V posledných týždňoch neuplynie deň, aby sa na nás s manželkou
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: Mobilizácia
Keď sa rozbiehal Rok zasväteného života, kdesi sa vo mne ozvala aj otázka, čo Svätý Otec „vymyslí" potom.
Zamyslenia na 4. pôstnu nedeľu: Božie riešenia
Keď boli Židia v babylonskom zajatí, určite si nevedeli predstaviť, ako Boh naplní prísľub daný cez proroka Jeremiáša,
Zamyslenia na 3. pôstnu nedeľu: Pochvala
Dostal si už niekedy v kostole pochvalu? Alebo možno pri spovedi? Dúfam, že áno. Prijmi dnes pochvalu samotného Boha.
Púť k sv. Gianne B. Mollovej
Farnosť Rajecké Teplice Vás pozýva na Púť k sv. Gianne B. Mollovej v dňoch 25.-26.apríla 2015
Kurz pre organistov a kantorov
V dňoch 5.-10. júla 2015 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru ...
Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej
a sestier satmárok z príležitosti 40-ročného jubilea Rodiny Nepoškvrnenej a Roku zasväteného života 
Ďakovná púť k Panne Márie do Višňového
„otec, mama ... kto je kňaz?" Rodičia kňazov Žilinskej diecézy ďakujú ...
5. stretnutie modlitbových skupín
v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria 25. apríla 2015
Gospelový festival Heaven v Rajci
Chceš stretnúť najznámejšie slovenské gospelové kapely na jednom mieste a užiť si ich koncerty?
11. rozhlasová púť Rádia Lumen
do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Termín konania: sobota 9. máj 2015