Návšteva v Šibeniku

Naša cesta začala v nedeľu 21. septembra o 22. hodine. Po 14-tich hodinách strávených v autobuse 
Zamyslenia na 29. cezročnú nedeľu: Zmysel
Európsky deň záchrany života
Spojme sa v modlitbe!
Milosrdní bratia Slovensko vyzývajú k spoločnej modlitbe za ochranu pred šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorýc ...
Milión detí sa modlí za mier
Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pozýva deti, aby sa 18. októbra pripojili k modlitbe ruženca za mier a jednotu vo svete. ...
Kňazská vysviacka - Tomáš Šandrik, Jozef Kocifaj
Pán biskup Mons. Tomáš Galis vysvätil v sobotu 4.októbra 2014 v Katedrálnom chráme
Zasadanie diecéznej pastoračnej rady v Žiline
V pondelok 29. septembra sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo tretie zasadanie diecéznej pastoračnej ra ...
V Žiline začal 5. ročník Týždňa kresťanskej kultúry
V pondelok 29. septembra Inštitút Communio otvoril 5. ročník Týždňa kresťanskej kultúry.
Slávnostné posvätenie kostola vo Farnosti Žilina-Hájik
Dňa 13. septembra sa uskutočnilo slávnostné posvätenie farského kostola
Saleziáni sa venujú deťom a mladým sedem dní v týždni
Saleziáni dona Bosca v Žiline otvorili spolu s animátormi a dobrovoľníkmi novú sezónu stretiek a krúžkov
Púť mužov do Senkova
Na sviatok Povýšenia svätého kríža sa vo farnosti Stará Bystrica konala púť mužov do Senkova. 
Návšteva z časopisu Posol
Na prvý piatok 5. septembra 2014 navštívil farnosť Sučany biblista ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.; redaktor časopisu Posol.
Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe
Nedeľa 31. augusta bola pre vrútockú farnosť výnimočným dňom.
Pokračujeme vo vzdelávaní
Diecézna charita Žilina pokračuje 2. rok vo vzdelávaní dobrovoľníkov farských charít
Spoločná púť charity k Sedembolestnej
V piatok 3. októbra 2014 putovali z rôznych kútov Slovenska zamestnanci charity a jej dobrovoľníci do Šaštína. 
Farská charita Žilina-Solinky putovala na Živčákovú
V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila plánovaná akcia Farskej charity Žilina-Solinky púť na horu Živčáková.
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto
ZDRAVOTNÁ SESTRA ADOS Charita Ilava (odborný zástupca – garant)
Školské pomôcky sme rozdelili deťom
5.ročník zbierky školských pomôcok je už za nami.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ri ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina 
Návšteva v Šibeniku
Naša cesta začala v nedeľu 21. septembra o 22. hodine. Po 14-tich hodinách strávených v autobuse 
Európsky deň záchrany života
Európsky deň záchrany života pripadá na 16. október. 
Dýchali sme zdravý vzduch, smiali sa a učili v škole v prí ...
Žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Malej Fatry v škole v prírode. ...
„Nemaj v paži“, alebo mladí ľudia a veci verejné
Beseda s poslancom NR SR R. Vašečkom.
Zamyslenia na 29. cezročnú nedeľu: Zmysel
Dnešné texty sú dôkazom, že Boh skutočne má úlohu a poslanie pre každého človeka. 
Zamyslenie na 28. cezročnú nedeľu: Zvykli sme si
Oznam v miestnom rozhlase: „Túto nedeľu príde do našej obce vzácny hosť.
Zamyslenie na 27. cezročnú nedeľu: Štedrosť
Vieš si predstaviť, čo znamená, že Boh je štedrý? Mne pomáha predstava, že Boh by stvoril len jednu,
Zamyslenia na 26. cezročnú nedeľu: Skutočné pokánie
Aleluja! Je východisko! Nič nie je stratené! Existuje odpustenie! Existuje milosrdenstvo! Bože, aký si dobrý!!!
Zamyslenia na 25. cezročnú nedeľu: Život vo vinici
Pre nás na horniakoch je práca vo vinici dosť nepredstaviteľná. Možno by nám bol bližší obraz práce na roli okolo zemiakov :-) ...
Uplynie 30 rokov od smrti dekana Albína Blažeka
V stredu 22. októbra 2014 si vo farnosti Štiavnik pripomenú 30. výročie smrti tamojšieho dlhoročného farára
Ohne stretnutia snúbencov
 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku Vás pozývajú
2. spoločná púť vdov a vdovcov
s biskupom Mons. Jozefom Hrdličkom