Púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej

V dňoch od 6. až 7. septembra 2015 Vás pozývame na púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej 
Zamyslenie na 22. cezročnú nedeľ: Počúvať
Požehnanie pamätníka sv. Faustíny
Posolstvo 6. diecéznej púte starých rodičov
Uplynulý víkend sa vo Farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 6. die ...
Siedma diecézna Púť rodín
Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna ...
Do Salzburgu na Turičný víkend
Salzburgská arcidiecéza je ako pramatka Žilinskej diecézy a je krásne, že do dnes pokračuje spolupráca medzi nimi, a ...
Misijná púť detí 2015
9. mája sa v Rajeckej Lesnej a v Levoči konali misijné púte detí. Zúčastnilo sa ich približne 3 500 detí
Prijatie sviatostí za múrmi ústavu na výkon trestu
Sviatok sv. Juraja bol tento rok výnimočný nielen pre nositeľov tohto mena. 
Posviacka nového kostola v Dubnici nad Váhom
Dvojsté narodeniny sv. Jána Bosca oslávili v Dubnici nad Váhom výnimočným spôsobom. 
Sviatok sv. Anny na vrchu Kýčera
Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozví ...
Relikvia svätej Faustíny Kowalskej v katedrále
V utorok 28. júla 2015 sme pri svätých omšiach v katedrále privítali relikviu svätej Faustíny Kowalskej.
Primičná sv. omša v Sučanoch
Dňa 14. júna 2015 o 10.00 h sa vo farnosti Sučany po 46-tich rokoch uskutočnila primičná slávnosť rodáka novokňaza Dp. Dominika Ga ...
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Katedrále Najsvätejšej Trojice dňa 4. júna 2015
Ponuka pracovného miesta: opatrovateľ/ka
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: OPATROVATEĽ/KA
Ponuka pracovného miesta: hlavná sestra
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: HLAVNÁ SESTRA – CHARITATÍVNA SESTRA 
Poslednou témou boli financie
Dňa 16.júna 2015 sa uskutočnilo posledné zo štyroch vzdelávacích seminárov na tému financie a rozpočet vo farskej ch ...
Aj my sme naskočili na vlnu NAŠE MESTO 2015
So seniormi z Domu charity sv. Kamila sme zažili pravú opekačkovú atmosféru v lesoparku v Žiline.
Duchovná obnova zamestnancov Diecéznej charity
Zamestnanci Diecéznej charity Žilina na sa zúčastnili duchovnej obnove v Rodinkove
Proti korupcii
V Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline sa uskutočnilo stretnutie študentov tretieho ročníka
Beh do strečnianskych hradných schodov
Úspech žiakov Spojenej školy Kráľovnej pokoja V Behu do strečnianskych hradných schodov
Noc v škole
Dňa 22. - 23. mája 2015 sa v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline uskutočnila akcia s názvom Noc v škole s Pavlom Dobšins ...
Do Salzburgu na Turičný víkend
V dňoch od piatku 22. 5. do pondelka 25. 5. 2015 sa 12 študentov Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline
Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky DŠÚ
Stolný tenisti sa opäť po roku zišli, aby si zmerali svoje hráčske schopnosti
Úspech v orientačnom behu
12.5.2015 sa žiaci ZŠ s MŠ A. Bernoláka zúčastnili Školských majstrovstiev Žilinského kraja v orientačnom behu.
Školská púť do Kláštora pod Znievom
14. mája 2015 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána sa uskutočnila v histórii druhá púť žiakov a učiteľov
Zamyslenie na 22. cezročnú nedeľ: Počúvať
Modlil si sa dnes? Čo ti Boh povedal? Že nič? Potom sú dve možnosti – buď je Boh nemý, alebo ty si hluchý.
Zamyslenia na 21. cezročnú nedeľu: Rozhodnutie
Vieš, ako sa nejaký človek dostane k tomu, že vstúpi do rehole? Musí urobiť rozhodnutie. A ako sa niekto dostane do manžel ...
Zamyslenia na 20. cezročnú nedeľu: Do tretice
A znova o Eucharistii. Ak sa ti to zdá veľa a že stále píšem to isté, len inými slovami, tak vedz, že milujem Ježiša a rád ...
Zamyslenia na 19. cezročnú nedeľu: Boží pokrm
Pri dnešnom prvom čítaní sa vo mne stále ozýva zvedavosť, čo to vlastne ten Eliáš dostal za jedlo, že mal silu ísť štyridsať dní a ...
Zamyslenia na 18. cezročnú nedeľu: Nasýť sa
Keďže od detstva verím, že Ježiš je chlieb života, ktorým sa môžem sýtiť, aby som mal silu žiť s Bohom a pre Boha, už takmer 50 ro ...
Zamyslenia na 17. cezročnú nedeľu: Koľko je dosť?
Koľko chlebov treba pre 100 chlapov? A koľko pre 5000 chlapov? Tí prví dostali 20 jačmenných chlebíkov, tí druhí 5. A stačilo pre ...
Zamyslenia na 16. cezročnú nedeľu: Pastieri
Bol som dnes ráno u zubára a tento text vznikal v kresle za zvukov vŕtačky. Túto informáciu uvádzam len preto, aby si vedel, že ...
Púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej
V dňoch od 6. až 7. septembra 2015 Vás pozývame na púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej 
Požehnanie pamätníka sv. Faustíny
Farnosť Ladce, Farnosť Beluša so spoluprácou s Obecným úradom v Ladcoch, Obecným úradom Beluša a Považská cementáreň, a.s. Lad ...
11. ročník cyklopúte Pominovec
Farnosť Bolešov Vás pozýva na 11. ročník cyklopúte k kostolíku Pominovec, ktorá sa uskutoční 30. augusta 2015.
6. diecézna púť mužov
Pozývame všetkých mužov, mládencov, chlapcov na Šiestu diecéznu púť mužov vo Višňovom pri Žiline v nedeľu 6. sept ...
rozVEDENÍ k BOHU
Rehoľa Misionárov Saletínov 4. - 6. septembra 2015 v Chrenovci-Brusne organizuje duchovnú obnovu
Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej
s relikviou svätého Jána Pavla II. v sobotu 29. augusta 2015