Zamyslenia na 18. cezročnú nedeľu: Nasýť sa

Keďže od detstva verím, že Ježiš je chlieb života, ktorým sa môžem sýtiť, aby som mal silu žiť s Bohom a pre Boha, už takmer 50 rokov sa usilujem, 
Trojmedzie
Púť ku cti nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici
Posolstvo 6. diecéznej púte starých rodičov
Uplynulý víkend sa vo Farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 6. die ...
Siedma diecézna Púť rodín
Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna ...
Do Salzburgu na Turičný víkend
Salzburgská arcidiecéza je ako pramatka Žilinskej diecézy a je krásne, že do dnes pokračuje spolupráca medzi nimi, a ...
Misijná púť detí 2015
9. mája sa v Rajeckej Lesnej a v Levoči konali misijné púte detí. Zúčastnilo sa ich približne 3 500 detí
eRko - Základné kurzy
Tohtoročné základné kurzy pre vedúcich detských spoločenstiev eRka sa uskutočnia v troch termínoch:
Posviacka Kostola sv. Jána Bosca v Dubnici
Farnosť Dubnica nad Váhom a Saleziáni dona Bosca Vás srdečne pozývajú v nedeľu 16. augusta 2015 o 10.00 h 
Sviatok sv. Anny na vrchu Kýčera
Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozví ...
Relikvia svätej Faustíny Kowalskej v katedrále
V utorok 28. júla 2015 sme pri svätých omšiach v katedrále privítali relikviu svätej Faustíny Kowalskej.
Primičná sv. omša v Sučanoch
Dňa 14. júna 2015 o 10.00 h sa vo farnosti Sučany po 46-tich rokoch uskutočnila primičná slávnosť rodáka novokňaza Dp. Dominika Ga ...
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Katedrále Najsvätejšej Trojice dňa 4. júna 2015
Poslednou témou boli financie
Dňa 16.júna 2015 sa uskutočnilo posledné zo štyroch vzdelávacích seminárov na tému financie a rozpočet vo farskej ch ...
Aj my sme naskočili na vlnu NAŠE MESTO 2015
So seniormi z Domu charity sv. Kamila sme zažili pravú opekačkovú atmosféru v lesoparku v Žiline.
Duchovná obnova zamestnancov Diecéznej charity
Zamestnanci Diecéznej charity Žilina na sa zúčastnili duchovnej obnove v Rodinkove
Už šiesty rok zbierame školské pomôcky
Štartujeme 6. ročník úspešnej zbierky školských pomôcok, ktorá sa uskutoční v období od 1. júna do 15. augusta 2015.
Public relations už nie je veľká neznáma
Diecézna charita Žilina zorganizovala ďalšie vzdelávacie stretnutie pre dobrovoľníkov charity 
Proti korupcii
V Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline sa uskutočnilo stretnutie študentov tretieho ročníka
Beh do strečnianskych hradných schodov
Úspech žiakov Spojenej školy Kráľovnej pokoja V Behu do strečnianskych hradných schodov
Noc v škole
Dňa 22. - 23. mája 2015 sa v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline uskutočnila akcia s názvom Noc v škole s Pavlom Dobšins ...
Do Salzburgu na Turičný víkend
V dňoch od piatku 22. 5. do pondelka 25. 5. 2015 sa 12 študentov Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline
Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky DŠÚ
Stolný tenisti sa opäť po roku zišli, aby si zmerali svoje hráčske schopnosti
Úspech v orientačnom behu
12.5.2015 sa žiaci ZŠ s MŠ A. Bernoláka zúčastnili Školských majstrovstiev Žilinského kraja v orientačnom behu.
Školská púť do Kláštora pod Znievom
14. mája 2015 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána sa uskutočnila v histórii druhá púť žiakov a učiteľov
Ďalší úspech školského časopisu IDEA
V základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline vyrastajú noví publicisti
HEVI TOUR 60 v ZŠ s MŠ A. Bernoláka
V roku 2015 sa dožíva životného jubilea 60 rokov jeden z najvýznamnejších a najznámejších slovenských autorov pre deti  ...
Zamyslenia na 18. cezročnú nedeľu: Nasýť sa
Keďže od detstva verím, že Ježiš je chlieb života, ktorým sa môžem sýtiť, aby som mal silu žiť s Bohom a pre Boha, už takmer 50 ro ...
Zamyslenia na 17. cezročnú nedeľu: Koľko je dosť?
Koľko chlebov treba pre 100 chlapov? A koľko pre 5000 chlapov? Tí prví dostali 20 jačmenných chlebíkov, tí druhí 5. A stačilo pre ...
Zamyslenia na 16. cezročnú nedeľu: Pastieri
Bol som dnes ráno u zubára a tento text vznikal v kresle za zvukov vŕtačky. Túto informáciu uvádzam len preto, aby si vedel, že ...
Zamyslenia na 15. cezročnú nedeľu: Plnosť darov
„Človeče, usiluj sa, namáhaj sa, trp, bojuj... A na konci sa Boh rozhodne, či tvoja námaha bola dostatočná na to, aby ťa zobral ku ...
Zamyslenia na slávnosť sv. Cyrila a Metoda: Svedčiť
Myslím si, že patrím medzi najpovolanejších napísať niečo na dnešný sviatok :-) Môj otec sa volal Cyril, 
Zamyslenia na 13. cezročnú nedeľu: Vynikaj!
V čom vynikáš? V modlitbe? V poznaní Písma? V štedrosti voči núdznym? V pozornosti a trpezlivosti voči chorým a starým? ...
Zamyslenia na 12. cezročnú nedeľu: Je ti to jedno?
Čítal som dnes v správach ohľadom rokovaní s Gréckom, že ľudia majú veľké obavy z toho, čo by mohla priniesť budúcno ...
Zamyslenia na 11. cezročnú nedeľu: Ja a páčiť sa Bohu?
Milovaný Bože, ako ťažko sa mi „prerába" moje zmýšľanie. Keď dnes svätý Pavol hovorí, že sa mám usilovať páčiť sa Bohu, ...
Zamyslenia na 10. cezročnú nedeľu: (ne)Šťastie
Túto nedeľu by mali katolíci po celom svete plakať pri počúvaní prvého čítania z Knihy Genezis.
Trojmedzie
V spolupráci s obcou a farnosťou Čierne Vás pozývame na slávenie sv. omše na Trojmedzí, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. ...
Púť ku cti nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici
Pozývame Vás na Púť ku cti nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici, ktorá sa uskutoční v dňoch 9., 15. a 16 augusta 2015 ...
6. diecézna púť mužov
Pozývame všetkých mužov, mládencov, chlapcov na Šiestu diecéznu púť mužov vo Višňovom pri Žiline v nedeľu 6. sept ...
rozVEDENÍ k BOHU
Rehoľa Misionárov Saletínov 4. - 6. septembra 2015 v Chrenovci-Brusne organizuje duchovnú obnovu
Púť na Vršatec
V nedeľu 23. augusta 2015 sa uskutoční pešia púť na Vršatec. Svätá omša začne popoludní o 14.00 h pri kaplnke na Brezovej. ...
Národné stretnutie mládeže
Pozývame Vás na Národne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. júla - 2. augusta 2015 v Poprade
Púť pod Znievom 2015
Púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom zaviedli v 17. storočí jezuiti. 
Stretnutie mladých v Taizé
Od nedele 9. do nedele 16. augusta 2015 si Taizé pripomína 75. výročie svojho založenia a 10. výročie od smrti brata Roger ...
Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej
s relikviou svätého Jána Pavla II. v sobotu 29. augusta 2015