17. 03. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu: Živá voda

„Nastal čas, aby som išla. Vďačne som sa na neho pozrela. Zahľadel sa na svojich učeníkov a potom na mňa. Podišiel ku mne a pobozkal ma na líce.


Otočila som sa a odchádzala od studne. Po niekoľkých krokoch som sa pustila do behu a bežala som do mesta, čo mi sily stačili. Poháňal ma nový, svieži pocit naliehavosti, pričom som sa snažila utriediť si myšlienky, ktoré mi vírili hlavou. Poviem ľuďom, že som stretla človeka, ktorý mi povedal všetko o mne; poviem im, aby utekali rýchlo k studni a priviedli ho domov ešte predtým, ako navždy niekam odíde. Predstavila som si ho, ako prichádza do nášho mesta, ako sa rozpráva s ľuďmi, ako z nich vyťahuje to najlepšie, čo v nich je, ako ich vyzýva a povzbudzuje, aby odpustili ľuďom, ako som ja.

Dobehla som k mestskej bráne s očami plnými sĺz a pocítila som, ako z hĺbky môjho vnútra vyviera životodarná sila."

Úryvok z knihy redemptoristu Denisa McBrida Čím ma zaujal Ježiš o žene Samaritánke je perfektnou ilustráciou účinkov Ježišovej živej vody. Radikálna zmena, spôsobená nie konaním človeka, ale pôsobením Ducha. Nie nadarmo sa text dnešného evanjelia dostal v ranej Cirkvi medzi texty záveru prípravy katechumenov na prijatie iniciačných sviatostí. A patrí medzi ne dodnes spolu s evanjeliom o uzdravení slepého od narodenia a o vzkriesení Lazára. Ježiš sa v nich predstavuje ako Darca živej vody, ako Svetlo sveta a ako Pán života.

Nielen katechumenov, ale aj každého kresťana musí vždy a znova osloviť sila, ktorá prúdi z Ježiša. A to nielen teoreticky („veď to evanjelium tak dobre poznáme, už nič nové sa nedozvieme"), ale úplne prakticky – s radikálnou zmenou, ktorú dosvedčuje konanie Samaritánky. Písmo hovorí, že nechala pri studni dokonca aj džbán – akoby tým hovorila, že zanecháva všetko staré, čo doteraz vlastnila, že už dostala inú vodu.

Presne to isté sa dnes môže stať každému, kto toto evanjelium počúva, kto ho číta, kto o ňom hovorí. Radikálna zmena, nový človek, nový život! Som si istý, že po niečom takom túžiš. Že máš dosť povrchnosti, opakovaných zlyhaní, ľahostajnosti, ustavičného stresu... Že chceš niečo lepšie. A presne to ti dnes Ježiš ponúka. Tak ho počúvaj. Zober si evanjelium (Jn 4, 5 – 42 ) a čítaj si ho znova a znova. Možno najprv ako nestranný divák. Potom ako zvedavý divák. Skús potom počúvať ako hriešnik, ako Samaritánka. Ježiš hovorí o živej vode tebe. Tak prečo ju neprijať? Bojíš sa zmeny? Neboj sa, ak Boh mení človeka, vždy (!) je to pre jeho dobro. Tak počúvaj a nechaj sa premeniť. Budeš novým človekom. Už nebude nad tebou vládnuť hriech, ale ako slobodný budeš mať nového pána – milujúceho Ježiša.

Ako sa presvedčíš, že sa to stalo? Pobežíš k ľuďom a budeš im o tom hovoriť. Potečú z teba prúdy živej vody...


CUA3-17_bn AGUA.jpg


Na stiahnutie

19. 3. 2017.docNávrat späť