30. 06. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 13. nedeľu v cezročnom období: Skutočne?

Pavol, si si istý tým, čo si napísal Rimanom? Vyzývaš ich aj nás: „Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi" (Rim 3, 11). 

Ako to, prosím ťa, myslíš? Vari je to reálne? Veď každý deň podlieham nejakému pokušeniu a previňujem sa voči Bohu. A ty píšeš, aby sme si o sebe mysleli, že hriech nad nami nemá moc, že sme mŕtvi hriechu. Dodávaš, že žijeme Bohu. Že sme neostali mŕtvolami, ale že máme život v Kristovi Ježišovi. Čo si nám tým chcel povedať? Nie je to nejaké dopletené a, ruku na srdce, nereálne?

(Pavol:) Neboj sa, milý čitateľ, nehovorím nereálne veci. V krste si skutočne zomrel hriechu. Hriech stratil nad tebou akúkoľvek moc. Tvojím jediným Pánom sa stal Ježiš Kristus, ktorý ti dal svojho Ducha, aby si mal moc odolávať pokušeniam zlého.

To, že napriek tomu zlyhávaš, je dôsledkom toho, že krst „neopravuje" narušenú ľudskú prirodzenosť. Tvoj dedičný hriech bol zmytý, ale jeho následky – náklonnosť k zlému, slabosť v pokušeniach, narušená schopnosť rozlišovať dobro a zlo – ostávajú. A to je priestor, kde môžeš a máš prejaviť svoju vieru v to, že žiješ Bohu v Ježišovi Kristovi. Na to máš slobodnú vôľu...

Čo máš teda robiť? Nezotrvávať v hriechu. Existuje ľútosť. Zakaždým, keď si uvedomíš, že si niečo zbabral, neupadni do sebaľútosti, ale sa s dôverou postav pred Otca a povedz: „Otecko, ľutujem. Prosím ťa, odpusť mi a znovu mi daruj svojho Ducha." Ak vnímaš, že tvoje previnenie je ťažké, vzbuď si dokonalú ľútosť: „Otecko, milujem ťa, preto mi je veľmi ľúto, že som sa ti obrátil chrbtom a dal som svojím skutkom prednosť inému bohu, ktorý ani nie je bohom. Odpusť mi, prosím, pre krv Kristovu. A znovu ma naplň svojím Svätým Duchom, aby som žil ako tvoje dieťa. Ďakujem ti, že si taký milosrdný a láskavý." Nezabudni aj na sviatosť zmierenia!

Aj keby si to mal robiť tisíckrát denne, nevzdaj to. Tak budeš čoraz viac zakúšať, že žiješ v Bohu.

Nestačí však nezotrvávať v hriechu. Treba aj žiť Bohu v Ježišovi Kristovi. A to je otázka na tvoj životný štýl. S kým sa stretávaš? Čo čítaš? Čo sleduješ v televízii? Čo počúvaš? Komu pomáhaš? Kde idú tvoje peniaze? Na čo využívaš svoj voľný čas? Pracuješ v zamestnaní zodpovedne? Ak si urobíš takéto spytovanie svedomia, pričom na otázky si budeš odpovedať v kontexte požiadavky žiť Bohu v Ježišovi Kristovi, ľahko zistíš, ktoré oblasti potrebuješ zmeniť – pokáním a potom konaním.

Takže nemysli si, že moje slová Rimanom boli len také teologické, múdre... Nie, boli pre život. A tak vždy, keď čítaš či počúvaš Písmo, skúmaj svoje vnútro, čo ti Boh hovorí pre tvoj život s ním. Postupne tak zistíš, že tvoj život má skutočne správny smer – žiješ Bohu v Ježišovi Kristovi.

Apoštol Pavol, ďakujem ti za slová povzbudenia i vysvetlenia.


TOA13-17_bn Mt 10,37-42.jpg


Na stiahnutie

2. 7. 2017.docNávrat späť