03. 03. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu

Každý človek má na samom začiatku svojho života smrť. Lebo v dôsledku dedičného hriechu diabol má právo na život každého Adamovho potomka. 

Keď Boh stvorí čistú, nepoškvrnenú dušu človeka, diabol ju hneď berie do svojich hrozných drápov a označuje svojím škaredým nápisom Toto je moje! Tak poznačil aj moju a tvoju dušu. Avšak vďaka dielu vykúpenia, ktoré pre nás uskutočnil Ježiš Kristus, vo chvíli krstu bol ten škaredý nápis úplne vymazaný a dostali sme iný, nádherný, žiarivý nápis: Toto je Božie dieťa! Dostali sme nezmazateľný znak, že sme sa definitívne stali Božím vlastníctvom. Vlastne až vtedy sme začali skutočne žiť.

Je dôležité z času na čas si pripomenúť tieto pravdy viery, pripomenúť si svoj pôvod, svoje dejiny. Ak by sme totiž nevideli a nepoznali hrôzu svojej minulosti, veľmi ľahko by sme nadobudli názor, že nijaké vykúpenie nepotrebujeme, že si sami poradíme so všetkým zlom. No každý jeden náš osobný hriech, ktorý je dôsledkom toho prvého previnenia našich prarodičov, je dôkazom, že si nedáme rady so zlom ani sami v sebe, nieto zo zlom, ktoré je mimo nás, v iných ľuďoch, v spoločnosti, v celom ľudstve.

Práve preto nám Cirkev rok čo rok dáva k dispozícii Pôstne obdobie – aby sme si spomínali, odkiaľ a ako sme boli vyslobodení, konali pokánie za nevďačnosť voči svojmu Vykupiteľovi a znova vyrovnali svoje cesty, zjednotili ich s Božími cestami a chodníkmi.

Dnešné prvé čítanie pripomína presne ten historický moment, keď naši prarodičia dostali ten škaredý nápis, keď z bezproblémového života v nádhernom raji (ktorý Boh vytvoril ako svadobný dar pre milovaného človeka) vhupli naplno do hrôzy hriechu. Evanjelium zas hovorí o tom, ako prebiehalo vyslobodenie – cez Ježišovu poslušnosť Otcovi a vzdorovanie diablovi. A apoštol Pavol v druhom čítaní objasňuje súvislosť: „Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými."

Toto je radostná zvesť. Toto je dôvod, prečo je Pôstne obdobie časom radosti hriešnika, ktorý koná pokánie. Vie, že ak Boží znak vo svojej duši zašpinil, zhádzal odpadom, že je riešenie: vyznanie, ľútosť, pokánie, vynáhrada... A odpustenie!!!

Bol si už na spoveď? Ak nie, tak tento týždeň sa na ňu určite priprav a využi prvú príležitosť k očisteniu svojej duše. Aby si tak mohol konať dobro (modlitby, pôst, almužna) v Božej moci, ktorú nadobudneš vo sviatosti zmierenia.


CUA1-17_bn Hombre.jpg


Na stiahnutie

5. 3. 2017.docNávrat späť