02. 06. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Záujem o Boha

Boží Duch nie je s nami len vo „vznešených" chvíľach – pri slávení liturgie, prijímaní sviatostí či pri čítaní Svätého písma. 

Je s nami aj počas tých úplne najobyčajnejších chvíľ – v práci, doma pri varení či upratovaní, keď kráčame po chodníku či nakupujeme, keď sa staráme o chorých a starých príbuzných... Jednoducho vždy je s nami, vedie nás, sprevádza, usmerňuje, posilňuje, plače s nami a raduje sa z nášho úsmevu, a to aj vtedy, keď na neho vôbec nemyslíme a naša myseľ je zaujatá niečím celkom iným. Aby však jeho prítomnosť bola účinná, potrebuje jedno – aby naše srdce bolo vždy zaujaté Bohom.

Ako to dosiahnuť? Na to sú potrebné dve zložky – naše úsilie a jeho pôsobenie. Pôsobenie Ducha je isté, čiže problémom môže byť len a len naše úsilie. Ak si totiž vedome napĺňam dušu (napríklad cez zmysly) balastom tohto sveta, nemôžem očakávať, že Boží Duch potlačí moju slobodu a bude ma viesť tam, kde vlastne nechcem, čo dávam najavo najmä tým, že sa o Božie veci nezaujímam.

Krátky test tvojho záujmu o Božie veci:

1. Sleduješ aspoň raz týždenne vysielanie katolíckej televízie?

2. Počúvaš niekedy vysielanie katolíckeho rádia?

3. Kupuješ a čítaš nejaký katolícky časopis?

4. Čítaš pravidelne kresťanskú literatúru?

5. Venuješ kresťanským médiám viac času ako svetským?

Vyhodnotenie je na tebe. Aj prípadná (nutná!) zmena, ak väčšinu tvojich odpovedí tvorí slovo „nie".

Boží Duch ťa chce viesť. Ak mu necháš priestor, ak mu to dovolíš. Ak po tom túžiš. Možno sa bojíš, že ťa povedie k zdvíhaniu rúk a spievaniu chválospevov, že budeš v očiach iných potom čudák. Neboj sa. Aj keď tieto prejavy sú normálne, Duch ťa nepovedie proti tomu, čo nechceš. Určite ti však vloží do srdca láskavosť, trpezlivosť, znášanlivosť, miernosť, pokoj, schopnosť (radostne) znášať trápenia a bolesti... Skvelá perspektíva, však? Najmä ak si človek výbušný, hrmotný, akčný. Pritom nič z toho ti nezoberie, ale usmerní ťa, aby si svoje charakterové vlastnosti využíval pre Božie kráľovstvo. Aj v ňom sú potrební hrmotní ľudia, ktorí vedia buchnúť päsťou o stôl...

Je nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Využi ju a daj Božiemu Duchu priestor vo svojom srdci. Povedz mu to, keď budeš variť obed či chystať sa na návštevu. Spomeň si naň, keď budeš zapínať televízor či počítač. V srdci sa mu prihovor, keď budeš otvárať dvere prichádzajúcim hosťom. A počúvaj, k čomu ťa povedie. Je isté, že chce byť v tvojom srdci na prvom mieste. Neodmietni ho, prosím.

A vieš, čo sa bude diať potom? Budeš všade a každému hovoriť o veľkých Božích skutkoch (Sk 2, 11), lebo ich zažiješ na vlastnej koži.


Na stiahnutie

4. 6. 2017.docNávrat späť