09. 06. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na nedeľu Najsvätejšej Trojice: Byť s ním

Dnešný sviatok nám okrem základnej teologickej pravdy kresťanstva ponúka veľmi dôležitú istotu – Boh sa o mňa zaujíma. 

Nie ako sudca, ale ako ten najlepší otec. Aj keď sa zdá, že Mojžiš ho musí prosiť, aby išiel s nimi, je zrejmé, že Bohu sa takáto modlitba páči a celým svojím srdcom ju očakáva – ako prejav dôvery človeka v jeho starostlivosť a dobrotu. I v jeho moc, ktorou nás vie uchrániť pred nepriateľom, pred zlom.

Evanjelista Ján v tzv. zlatom verši Písma (Jn 3, 16) už priamo hovorí o záujme Boha o človeka. Vyjadruje ho tým, že hovorí o najväčšej obeti, ktorú Boh priniesol. Dal svojho jediného Syna. Riskoval jeho smrť, len aby nás zachránil. Otec dovolil, aby mu jeho stvorenie zlomilo srdce... A predsa nás neprestal milovať. V tomto týždni to bolo vyjadrené v evanjeliu Svätodušného pondelka: „... prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14, 23). Boh ma až tak miluje, že chce vo mne bývať. Hoci vie, že každým hriechom ho môžem zraniť, ublížiť mu. Boh z lásky riskuje – ak sa tak dá povedať – vlastnú smrť v mojom vnútri. Robí tak v nádeji, že ma dostane k sebe do večného života s ním.

Preto keď apoštol Pavol v závere Druhého listu Korinťanom hovorí slová požehnania: „Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými" (13, 13), hovorí tak s úplnou istotou, že toto je túžba Boha – byť s človekom nie ako abstraktná milosť, ale ako osoba (ako Osoby) s osobou.

Vo vedomí tejto istoty môžem prejsť v pokoji všetkým, čo je predo mnou. „Lebo ak je Boh za nás, kto je proti nám?" (Rim 8, 31). Mám istotu, že Boh je so mnou, dokonca vo mne. S ním zvládnem všetko, aj vlastné zlyhanie. Len ho musím denne klásť na prvé miesto vo svojom živote. Už pri rannej modlitbe (najlepšie hneď po prebudení) potrebujem vyznávať, že je môj Pán, že mu dôverujem a že sa mu dávam k dispozícii pre budovanie jeho kráľovstva. Aj keby to malo znamenať, že budem okopávať zemiaky, variť obed, stáť pri páse v továrni, učiť sa v škole... Boh vie všetko použiť na dobro, ak svoje úlohy plním s ním.

Boh sa o mňa zaujíma. Nemusím špekulovať na tajomstvom Najsvätejšej Trojice (aj tak na to nemám dosť rozumu), ale môžem svojho Boha v troch osobách milovať myšlienkami, slovami a najmä skutkami. Idem na to!


TOA10-17_bn Jn 3,16-18.jpg


Na stiahnutie

11. 6. 2017.docNávrat späť