19. 05. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Očakávam

Aké máš očakávania od Boha? Dosť sarkasticky možno povedať, že mnohí pokrstení majú len jedno očakávanie: 

„Bože, daj mi pokoj a nemiešaj sa mi do života." Dúfam, že medzi nich nepatríš. (Ak predsa áno, bolo by skvelé, keby si to zmenil. Možno ti tento text k tomu pomôže.)

Do mojej rannej modlitby patrí prosba o to, aby mi Boh dal spoznať skutky, ktoré mám dnes vykonať. A tiež, aby mi dal schopnosť (modlím sa o dar Ducha Svätého) urobiť to, čo mi zveril ako dnešnú úlohu.

Keď idem na svätú omšu, očakávam, že Boh sa mi prihovorí. Prosím ho, aby mi dal vnímavé srdce, nech jeho hlas počujem a vnímam, nech je to v akejkoľvek podobe.

Keď ideme s manželkou niekde na návštevu, modlíme sa, aby Ježiš išiel s nami, aby sme do domu či spoločnosti, kde ideme, priniesli nášho Pána svojím správaním, hovorením, zmýšľaním.

Večer sa zverujeme do Božích rúk, aby nás chránil pri odpočinku a ak je jeho vôľa, aby sme sa ráno zobudili v jeho kráľovstve vo večnosti.

To sú také moje (naše) každodenné očakávania od Boha. Okrem nich mám aj iné, ktoré sú, takpovediac, trvalé. Očakávam večný život. Očakávam stále lepšie a hlbšie poznanie Boha. Očakávam, že sa mi Ježiš znovu a znovu zjaví, ako to sľubuje v dnešnom evanjeliu (Jn 14, 21). Očakávam, že budem stále viac zakúšať Božiu lásku (s tým súvisí aj úsilie „mať jeho prikázania a zachovávať ich") a odovzdávať ju ľuďom okolo seba.

Máme s manželkou aj ďalšie očakávanie, ktoré často vyjadrujeme slovami žalmistu: „... a zločincov nech už niet" (Ž 104, 35). To je naša prosba za obrátenie tých, ktorí snujú a konajú zlo, očakávame ich obrátenie, pokánie a premenu na Božie deti...

Často prežívam, že Boh moje očakávania napĺňa. „Úžas budia skutky, ktoré konáš ľuďom" (Ž 66, 5). Musím však so zármutkom priznať, čo mnohé z jeho skutkov mi unikajú a nevidím ich. Akoby som mal zastreté oči, zahalenú myseľ. Je mi to ľúto vždy, keď si svoje zanedbanie uvedomím. Verím však, že budem vidieť čoraz lepšie, verím, že Boh chce, aby som ho poznal aj v jeho dielach...

„Môj vzácny a milovaný Bože, daj mi pokoj srdca a neustále sa mi miešaj do života. Hrozím sa dňa, keď by si ma nechal napospas mne samému. Daj mi, prosím, vytrvalosť v mojich očakávaniach, aby som sa ti nestratil pre moju lenivosť, nezáujem, apatiu, únavu... Očakávam, že vždy budeš môj jediný a milovaný Boh!"


PAA6-17_bn Jn 14,15-21.jpg


Na stiahnutie

21. 5. 2017.docNávrat späť