12. 07. 2017

Voľné pracovné miesto: Spojená škola sv. Jána Bosca

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vyučujúceho/vyučujúcu FYZIKY a vyučujúceho/vyučujúcu pre 1.STUPEŇ ZŠ
Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vyučujúceho/vyučujúcu FYZIKY (v súčasnosti najmä pre ISCED2, ISCED3 vítaný) s perspektívou zmluvy na dobu neurčitú a vyučujúceho/vyučujúcu pre 1.STUPEŇ ZŠ (ISCED 1). 
Podmienky prijatia:  
  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Pozícia je vhodná aj pre absolventa.  
Iné požiadavky: 
  • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť, spĺnanie podmienok pre prácu v katolíckej škole. 
Požadované doklady: 
  • žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: 
do 20. júla 2017 na adresu: 
Spojená škola sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66/28, 
01851 Nová Dubnica 
riaditel@ssnd.sk


Návrat späť