21. 02. 2018

Pozývame na XX. ročník konferencie VYBER SI ŽIVOT

„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu" je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život, 

ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2018 v Rajeckých Tepliciach ako jedno z hlavných podujatí v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Organizátormi sú Fórum života a Áno pre život, n. o.

Cieľom konferencie je získať čo najkomplexnejší pohľad na problematiku výchovy, osobitne vo vzťahu k ochrane života, ako aj získať nové metódy a prístupy v šírení pro-life kultúry v spoločnosti. Prednášajúci odborníci vo svojich príspevkoch zohľadnia viaceré uhly pohľadu na problematiku výchovy vzdelávania k ochrane života, počnúc rodinným prostredím, cez školstvo, občiansku spoločnosť, až po pastoračný rozmer problematiky. Súčasťou konferencie bude aj udelenie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v troch kategóriách – slovenská osobnosť, zahraničná osobnosť a organizácia.

Viac informácií ku konferencii a prihlášku nájdete na http://anoprezivot.sk/2018/01/24/v-rajeckych-tepliciach-sa-bude-konat-jubilejny-xx-rocnik-konferencie-vyber-si-zivot/

Všetkých srdečne pozývame!Návrat späť