12. 06. 2017

Cyrilometodské dni v Terchovej

V dňoch od 2. do 5. júla 2017 sa v Terchovej uskutoční 28. ročník Cyrilometodských dní. Počas tohto podujatia si pre vás organizátori pripravili bohatý program, ktorý naplní srdcia každého veriaceho.

V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov sa Terchovci snažili pretaviť aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov miestneho kostola (najväčšieho na Slovensku, ktorý je zasvätený solúnskym bratom) a spolupatrónov Európy. Už prvý ročník Cyrilometodských dní priniesol do Terchovej niečo výnimočné a jedinečné. Terchovci ako vôbec prví ponúkli Slovensku i vtedajšej federácii podujatie , ktoré sa otvorene, sebavedomo, kultivovane a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela nielen k prehĺbeniu viery, národného povedomia a vlastenectva, ale aj európskej identity. Vďaka neúnavnému obetavému úsiliu a zanietenosti jednotlivcov Terchová odolala náporu rôznych pseudotrendov i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať svoj vysoký cyrilo-metodský kredit. Určite nie je nijaká náhoda, že opäť ako jediná na Slovensku!

Blížiace sa XXVIII. pokračovanie podujatia potvrdzuje platnosť predošlých slov. Organizátori opätovne pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchového pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. Kvalitní domáci aj zahraniční umelci sú zárukou, že prítomní diváci si odnesú silné emócie a zážitky.

Hlavným organizátorom je obec Terchová v spolupráci s ďalšími osvedčenými partnermi. Podujatie je venované pamiatke významnej osobnosti našich dejín Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, ktorý bol ako nitriansky biskup hlavným celebrantom svätej omše na prvom ročníku Cyrilometodských dní (1990). V nedeľu, 2. júla 2017, bude odhalená a posvätená jeho pamätná tabuľa a odovzdané in memoriam čestné občianstvo Terchovej.

Organizátori: 

OBEC TERCHOVÁ, BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA, MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE, CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

TERCHOVÁ 2. – 5. JÚL 2017

Program:
NEDEĽA 2. 7.

7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.15 h
POCTA KARDINÁLOVI
Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a odovzdanie čestného občianstva in memoriam J. Em. Jánovi Chryzostomovi Korcovi

10.30 h
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
hra na organe: Janka PATRNČIAKOVÁ


15.00 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
vedie: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup

17.00 h
Námestie Andreja Hlinku
MUZIKA NÁS SPÁJA
Program umeleckej školy AKADÉMIA MUZIKA a zoskupenia NEBESKÁ MUZIKA


PONDELOK 3. 7.

15.30 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
JOZEF MALÝ. Kresba, maľba. Výber z tvorby
Vernisáž výstavy
koncepcia: Ivan Köhler
úvodné slovo: PhDr. Pavel Urban

18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA

19.00 h
Kultúrny dom Andreja Hlinku
MALÝ PRINC
Dramatizácia rozprávky Antoina Saint-Exupéryho
účinkujú: Detská dramatická družina pri TND, Matúš Ďuriš, Simona Frátriková, Monika Jančová, Miloš Maslan, Adelka Radeková, Tamarka Švecová, Dominika Lacúchová, Kristína Sekerková
scenár, réžia: Vlado Švec
stavby, technika: Dávid Švec


UTOROK 4. 7.

17.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO v priamom prenose TV LUX
Súčasťou sv. liturgie bude uctenie si relikvií sv. Klimenta Ochridského, prinesených z Ochridu
celebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV, biskup zo Skopje (Macedónsko), vladyka Peter RUSNÁK, bratislavský eparcha
Liturgiou sprevádza: Spevácky zbor CHRYSOSTOMOS z Bratislavy
Po svätej liturgii bude uvedená bibliografia kardinála J. Ch. Korca
autor: Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

STREDA 5. 7.

7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské,
Dychová hudba STRANIANKA zo Žiliny

11.00 h
Vrch Oravcove
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose TV LUX
celebruje: Mons. Marek HRIADEL, generálny vikár Žilinskej diecézy
koncelebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV, biskup zo Skopje (Macedónsko)
hra na organe: Eva HALASOVÁ


13.30 – 15.45 h
Námestie Andreja Hlinku
AKO BOLO NA POČIATKU...
účinkujú: DFS CHOTÁRIK, FS CHOTÁR,
hostia z partnerskej obce ZATOR (PL): ZATORSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER, DETSKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, ROKBand

16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
XXVIII. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej
účinkujú: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci (husle), dirigent
Adriana Antalová, harfa
Antónia Gráfová, Zuzana Golisová, Jozef Chabroň, zbormajstri
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa-Robotníka, Čadca-Kýčerka
Chrámový spevácky zbor Gaudium, Raková
Spevácky zbor mesta Senica-Cantilena
a ďalší speváci z rôznych speváckych zborov

Program
M. A. CHARPENTIER: Prelúdium k Te Deum • F. LISZT: Slavimo, slavno, Slaveni! Hymnus skomponovaný na počesť 1 000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie • J. S. BACH/Ch. GOUNOD: Meditácia na prelúdium C dur • J. MASSENET: Meditácia z opery Thaïs pre husle a orchester • J. SUK: Meditácia na Svätováclavský chorál • A. DVOŘÁK: Biblické piesne op. 99

Sprievodné podujatie
Námestie Andreja Hlinku
5. 7. 2017, 13.30 – 16.00 h
PREZENTÁCIA PARTNERSKEJ OBCE ZATOR – Z DOLINY KAPRA (PL)
Kuchársky stánok s príchuťami Doliny kapra, remeselné dielne a úžitkové umenie, ROKmaniaci – záhrada detských hier

Podujatie je venované pamiatke významnej osobnosti našich dejín Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, čestnému občanovi Terchovej, ktorý bol ako nitriansky biskup hlavným celebrantom svätej omše na prvých Cyrilometodských dňoch v Terchovej v roku 1990.Návrat späť