09. 11. 2016

Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom

Školská 18
013 01 Teplička nad Váhom 
Poverený vedením: Mgr. René Gabčo
Sekretariát:  041/598 21 74
Fax:            041/598 21 74
E-mail:         

Web:          
Školský klub detí - súčasť ZŠ Žofie Bosniakovej
Výdajná školská jedáleň súčasť ZŠ Žofie Bosniakovej
logo


Návrat späť