16. 06. 2016
Domov   >   Kalendár

Communio Missio

Nové vydanie časopisu Communio Missio prináša pohľady na encykliku Laudato si´

Svätý Otec František svojou encyklikou Laudato si´ vedie k „ekologickému obráteniu", lebo povrchné riešenia technicko-normatívneho charakteru nepoukazujú na hlbšie príčiny súčasných ekologických problémov ľudstva súvisiace s individuálno-konzumných štýlom života mnohých. Namiesto často podsúvaného „myslím, užívam si, som nezávislý, a teda som" ponúka František alternatívu „milujem a slúžim druhým, a teda som". Otvorene hovorí o novej totalite liberálnej demokracie ako zmesi nekontrolovateľného konzumizmu, spoločenskej ľahostajnosti a mediálnej manipulácie s poukázaním na to, čím je človek duchovne vyprázdnenejší, tým viac potrebuje kupovať a konzumovať...

Inštitút Communio v spolupráci so Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity pripravili v septembri 2015 odborné sympózium „4E” na tému encykliky svätého otca Františka Laudato Si´. Názov sympózia 4E znamená ekológia, etika, energetika, ekonomika a svoje pohľady na tieto témy priniesli dborníci - Miroslav Saniga (Katedra biológie a ekológie v Ružomberku, Environmentálna subkomisia KBS), Michal Valčo (vedúci Katedry náboženských štúdií na ŽU v Žiline), Pavel Pavlásek (člen katedry mechatroniky a elektroniky na ŽU v Žiline), Branislav Staníček (administrátor Výboru regiónov EÚ v Bruseli, doktorát z geopolitiky získal na Sorbonne university v Paríži, licenciát z teológie na Katolíckej univerzite v Paríži a absolvoval medzinárodné právo na Harvard university v Cambridgei) a Jozef Žuffa (vedúci katedry Pastorálnej teológie v Trnave).

Časopis prináša analýzu aspektov encykliky Sollicitudo rei socialis, či článok Waltera Kaspera sa venuje „Pripusteniu ľudí k sviatostiam, ktorí sa po rozvode znovu zosobášili”. Zaujímavý rozhovor prináša so sestrou Magdalénou Sumilasovou, ktorá bola predsedkyňou Konferencie vyšších predstavených ženských reholí.

Viac sa môžete dočítať v časopise Communio Missio, ktoré je dostupné online na tomto odkaze: https://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_1_2016

 

Communio Missio 1/2015

Inštitút Communio vydáva najnovšie číslo internetového časopisu Communio Missio. Pokračuje tak vo zveľaďovaní odkazu zakladateľa časopisu Ladislava Lencza.

Prvé vydanie v roku 2015 sa venuje Vyhodnoteniu pastoračného plánu a exhortácii Svätého Otca Františka „Evangelii Gaudium".

V roku 2014 sa za účasti odborníkov uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline vyhodnotenie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku za obdobie 2007-2013. Aký konkrétny dopad na realitu má pastoračný plán a ako ovplyvnil skutočnosti v súčasnom živote našich farností, diecéz a celej cirkvi na Slovensku? Aké sú ukazovatele reality a aká je vízia do budúcnosti v oblasti pastorácie rodín, núdznych a mládeže? Išlo iba o kozmetické úpravy, o sfunkčnenie niektorých štruktúr, alebo išlo o výraznejší posun života našich spoločenstiev?

Proces pastoračného plánovania je neoddeliteľnou súčasťou pastorálnej teológie a pri aktuálnom tempe zmien v spoločnosti získava na dôležitosti. Pastoračné plánovanie nie je liekom, ktorým by sa chceli vyriešiť všetky ťažkosti, problémy a otázniky súvisiace s poslaním cirkvi. Ide skôr o prejavenie ochoty postaviť sa pred výzvy doby so zodpovednosťou a hľadaním ciest pre budúcnosť. Ako možno charakterizovať súčasnú pastoračnú prax a aká je budúcnosť cirkvi na Slovensku sa čitatelia dočítajú v zhodnoteniach v oblastiach pastorácie rodín, núdznych a mládeže.

Najnovšie vydanie Communio Missio dáva priestor aj analýzam exhortácie Svätého Otca Františka. Apoštolská exhortácia „Evangelii Gaudium – Radosť evanjelia" bola odovzdaná veriacim v nedeľu Krista Kráľa 2013 pri príležitosti ukončenia Roku viery. Aký je obsah exhortácie, čo je jej prioritou, aké sú súčasné problémy univerzálnej Cirkvi a k čomu nás exhortácia vyzýva? Fundovaní autori sa vo svojich komentároch podrobne venujú každej kapitole.

Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_2_2014_print

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk


Communio Missio 1/2014


Vychádza najnovšie číslo internetového časopisu Communio Missio. Prvé vydanie v roku 2014 je venované Druhému vatikánskemu koncilu.Zaujímavá štúdia známeho teológa Piera Codu o Kľúčoch čítania Druhého vatikánskeho koncilu pojednáva o súčasnej podobe Druhého vatikánskeho koncilu, o jeho líniách ako pochopeniu evanjelizačného významu, reforme v Cirkvi, dialógu a diakonii, spoločenskému vzťahu. Článok ukazuje základné črty koncilu a niektoré rozhodujúce perspektívy pre budúcnosť. „Druhý vatikánsky koncil bol epochálnou udalosťou, ktorú potrebujeme pochopiť a uskutočňovať jeho posolstvo v novom tisícročí s rovnakým zápalom, ako to robil blahoslavený Ján Pavol II. počas celého svojho pontifikátu." O communiu ako inšpirácii pokoncilových perspektív pastorácie sa dočítate v článku Ondreja Šmidriaka.Časopis obsahuje výpovede účastníkov koncilu, ale približuje tiež situáciu Katolíckej cirkvi nielen na Slovensku. O tom, či musí byť Cirkev moderná sa dočítate v článku Wolframa Schremsa. Počas Týždňa kresťanskej kultúry Inštitút Communio pripravil verejnú diskusiu v Žilinskej synagóge na tému Potrebuje súčasná spoločnosť na Slovensku cirkvi? Časopis prináša prepis tejto diskusie. Hedonistická koncepcia, Zneužitie slobody, Rozumná a slobodná bytosť, Byť človekom a Svet hodnôt. To sú podtitulky článku Milana Jozeka „O slobode, dôstojnosti a trendoch formovania dobrého človeka".Nájdete tu aj zaujímavé rozhovory s Martinom Cingelom a Jurajom Tӧrӧkom, alebo preklady textov zahraničných autorov ako sú napríklad Piero Coda, Giuseppe Petrocchi a Pawel Kukiola.

Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_1_2013

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk


Communio Missio 1/2013

Communio Missio je internetový periodický časopis, ktorý vydáva Inštitút Communio od júla 2013. Vychádza dvakrát v roku na internetovej stránke ISSUU. Časopis bol v pôvodnej podobe vydaný už v roku 2003 Ladislavom Lenczom a vychádzal jeden krát do mesiaca na internete. Po 10 rokoch sa Inštitút Communio rozhodol časopis opätovne vydávať avšak v graficky a technicky pútavejšej podobe.

Communio Missio je časopis pre novú evanjelizáciu. Nájdete v ňom zaujímavé témy, rozhovory, preklady textov zahraničných autorov, ale aj prednášky z Diecéznych utorkov a iných podujatí diecézy. Dostupný je na internete a zadarmo.
Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institut communio/docs/communio_mi ssio?e=0/4295267

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk
Návrat späť