29. 12. 2021
Domov   >   Udalosti

Úmrtie: zomrel vdp. Miroslav Sobčák

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán farár,
Miroslav Sobčák zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 23. decembra 2021 v 55. roku života a v 31. roku kňazstva.
Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo štvrtok 30. decembra 2021 o 13.00 h vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke. Pohrebné obrady budú následne pokračovať na miestnom cintoríne.

Requiescat in pace

Pohrebné obrady môžete sledovať:Návrat späť