12. 10. 2016
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Talapka Pavol, ICDr. Mons. - sekretár nunciatúry

Pochádza: Nová Bystrica
Diakonát: 13.06.2003, Nitra
Presbyterát: 11.9.2004, Nitra

  • 2004 – 2007 kaplán Žilina-Vlčince
  • 2007 – 2012 štúdium v Benátkach
  • 2007 – 2008 výpomocný duchovný Torre di Fine
  • 2008 – 2012 výpomocný duchovný Mira Porte
  • 2010 ICLic. Fakulta kánonického práva sv. Pia X. Benátky
  • 2012 – 2013 štúdium na Pápežskej cirkevnej akadémii Rím
  • 2013 ICDr. Fakulta kánonického práva sv. Pia X. Benátky
  • 2013 v diplomatických službách Svätej Stolice
  • 2014 sekretár Apoštolskej nunciatúry Paraguay
  • 2016 monsignor

 Návrat späť