01. 07. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Závodie

Špánik Ivan, ThLic., PhD. - farár

Pochádza: Hôrky
Diakonát: 05.10.1991, Považská Bystrica
Presbyterát: 12.07.1992, Nitra

  • 1992 – 1994 kaplán Čadca
  • 1994 – 1996 kaplán Bánovce nad Bebravou
  • 1996 – 2009 administrátor Kotešová
  • 2009 – 2010 duchovný správca Žilina-Závodie
  • 2009 ThLic. UK v Bratislave
  • 2010 – 2013 administrátor Žilina-Závodie
  • 2012 PhD. UK v Bratislave
  • 2013 auditor Cirkevného súdu v Žiline
  • 2013 farár Žilina-Závodie
  • 2015 výpomocný duchovný pre FNsP v Žiline

 Návrat späť