12. 06. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Ilava
Farnosť:Nová Dubnica

Sliepka Jozef, Mgr. Ing. - na odpočinku

Pochádza: Nová Dubnica
Diakonát: 09.06.1995
Presbyterát: 01.10.1995

  • 1995 – 1996 kaplán Varín
  • 1996 – 2002 administrátor Horná Poruba
  • 2002 – 2011 výpomocný duchovný Nová Dubnica
  • 2011 na odpočinku Nová Dubnica

 Návrat späť